02.06.2022 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı İlave Revizyon Kararı

HAZİRAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Reşadiye Belediyesi mücavir alanı sınırları içinde; İmar Planına Esas Mikro bölgeleme Etüdü yapılan 404 ha alanda hazırlanan ilave revizyon imar planı Şehir Plancısı Neslihan DEMİROÖVEN TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli İlave Revizyon Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Revizyon İmar Planı Belediyemiz Meclisinin 13.04.200 tarih ve 37 sayılı kararı ile onanmış 1 ay süre ile ilan edilmiş, ilan süresince alınan itiraz dilekçeleri incelenmiş, meclisimizce tek tek görüşülerek oylanmasına geçildi.

AKÇAKOLAY MAHALLESİ :

1-Mahmut COŞKUN’ un 239 Ada 10 nolu Parselin yeşil alandan çıkartılması talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

2-Nurettin İNAN’ ın 289 Ada 78 nolu Parsel için emsal ve  kat yüksekliği yapılması talebinin oybirliği ile reddine,

3-Muammer ÇAKIR’ ın 235 Ada 65 nolu Parselin tarım arazisi olarak kalması talebinin oybirliği ile reddine,

4-Cemal ÇEVİK-Tamer ÇEVİK’ in 237 Ada 1 nolu parselin yeşil alan yapıldığı imar çalışmasının yeniden düzenlenip gerekenin yapılması talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

5-Nizamettin ÇEVİK’ in 237 Ada 6 nolu parselin kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

6-Cemal ÇEVİK- Tamer ÇEVİK’ in 234 Ada 2 nolu parsel için yapılan imar çalışmasının yeniden düzenlenerek konut alanı olarak düzenlenmesi talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

7-Nail DEVELİ-Durmuş DEVELİ- Naim DEVELİ’ nin 237 Ada 9 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

8-Orhan SAĞLAM-Erdoğan SAĞLAM’ ın 237 Ada 14 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden arsa yeri olarak  düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

9-Fadime ÇEVİK’ in 237 Ada 12 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

10-Cemal ÇEVİK- Tamer ÇEVİK’ in 189 Ada 84 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

11-Fadime ÇEVİK-Hasan ÇEVİK-Hüseyin ÇEVİK- Durmuş DEVELİ’ nin 237 Ada 8 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

12-Ahmet ERDOĞAN’ ın 238 Ada 15 nolu parselin konut alanı olarak gösterildiği ve sel deresi geçeceği yönünde duyum aldığı usulsüzlüğün düzeltilmesi   talebinin oybirliği ile reddine,

13-Ahmet ERDOĞAN’ ın 240 Ada 2 nolu parselde yapılan imar çalışması sonucu mağduriyete uğratıldım ise mağduriyetimin kaldırılması talebinin oybirliği ile reddine,

14-Mahmut COŞKUN’ un 233 Ada 18 nolu parseldeki kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle kısmen düzeltilmesi kısmen reddine,

15-Tamer YÜZBAŞIOĞLU’ nun 233 Ada 15 nolu parsel, 235 Ada 4 ve 76 nolu parseller, 238 Ada 9 nolu parsellerden geçen yolun kaldırılması ve parsellerin eski haline getirilmesi  talebinin oybirliği ile reddine,

16-Sevil YILDIZ’ ın 233 Ada 184 nolu parseldeki yolun kaldırılması  talebinin oybirliği ile reddine,

17-Fadime ÇEVİK-Hasan ÇEVİK- Hüseyin ÇEVİK- Durmuş DEVELİ’ nin 233 Ada 78 nolu parselin kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

18-Fadime ÇEVİK-Hasan ÇEVİK- Hüseyin ÇEVİK- Durmuş DEVELİ’ nin 231 Ada 101 nolu parselin yeşil alan olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

19-Fadime ÇEVİK-Hasan ÇEVİK- Hüseyin ÇEVİK- Durmuş DEVELİ’ nin 231 Ada 99 nolu parselin yeşil alan olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

20-Fikri DEVELİ’ nin 237 Ada 10 nolu parselin kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

21-Ahmet ERDOĞAN’ ın 233 Ada 30 nolu parselin yeşil alan olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

22-Ahmet ERDOĞAN’ ın 233 Ada 32 nolu parselin kamu alanı olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile  mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

23-Nizamettin ÇEVİK’ in 233 Ada 22 nolu parselin yeşil alan  olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

24-Ahmet ERDOĞAN’ ın 231 Ada 96 nolu parselin yeşil alan  olarak gösterildiği imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi  talebinin oybirliği ile reddine,

25-Nurettin İNAN-Tamer ÇEVİK’ in Akçakolay Mahallesinde yapılan imar revizyon çalışmasının yeniden düzenlenmesi, mağdur olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ile alakalı dilekçenin oylamaya gerek olmadığı, dilekçeye cevap verilmesine,

26-Ekrem TORUN’ ın 238 Ada 5-8-16 nolu parsellerde, 235 Ada 27 -36 nolu parsellerde, 236 Ada 3-7 nolu parsellerde, 237 Ada 17 nolu parsel ve 230 Ada 15-43-51nolu parseldeki konut alanı, yeşil alan, kamusal alan ve belediye hizmet alanı olarak ayrıldığı imar planı değişikliğinin tamamının iptal edilmesi talebinin oybirliği ile  mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

27-Sebiha KILIÇARSLAN, Müyesser SAĞLAM, Nail DEVELİ’ nin 288 Ada 2,3,5,6  nolu parseller, 289 Ada 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 nolu parseller 290 Ada 6,7,8,9,10 nolu  parsellere emsal ve kat artırımı talebinin plan notu ile çözülmesi oybirliği ile görüldü.

28-Sebiha KILIÇARSLAN, Müyesser SAĞLAM, Nail DEVELİ’ nin 290 Ada 6,7,8,9,10  nolu parseller, 291 Ada 2,3,4,5,6,7 nolu parseller 292 Ada 2,3,4 nolu  parseller , 293 ada 1, 3 nolu parsellere konut alanı iken parka dönüştürülmesi ile alakalı bilgi verilmesine,

29-Turan ÇAKIR’ın 288 Ada 2,3,5,6  nolu parseller, 289 Ada 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 nolu parseller 290 Ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 nolu  parseller , 291 ada 2,3,4,5,6,7 nolu parseller, 292 Ada 2,3,4 nolu parseller, 293 ada 1,3 nolu konut alanı iken parka dönüştürülmesi ile alaklı bilgi verilmesine,

30-Melek TORUN’ un 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

31-Cemal TORUN’ un 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

32-Nevin YILDIZ’ ın 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

33-Kemal TORUN’ un 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

34-Ercan TORUN’ un 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

35-Günname TORUN’ un 235 ve 236 Ada 4 ve 5 nolu parsellerdeki yapılan revizyon çalışmasının kısmen kabul kısmen reddine oybirliği,

36-Nejla TAN’ ın 233 Ada 9 parseldeki DOP oranının eşit ve imar parseli haline gelmesi için İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesinin uygulanması talebi ile alakalı  bilgi verilmesi,

37-Turan ÇAKIR’ ın 233 Ada 9 parseldeki DOP oranının eşit ve imar parseli haline gelmesi için İmar Yönetmeliğinin 18. Maddesinin uygulanması talebi ile alakalı  bilgi verilmesi,

38-Servet COŞKUN’ un 235 Ada 23 nolu , 246 Ada 92 nolu , 235 Ada 6 nolu, 238 Ada 27  nolu, 248 Ada 57 nolu , 239 Ada 42 nolu , 233 Ada 18 nolu , 237 Ada 4 nolu , 248 Ada 8 nolu , 239 Ada 10 nolu parsel, 231 Ada 39 nolu parsellerin tarım arazisi olarak kalması talebinin oybirliği ile reddine,

Ali KORKMAZ toplantıdan ayrıldı.

39-Süleyman TORUN-Nuriye TORUN-Nuriye TORUN’ un 246 Ada 39 nolu , 236 Ada 8 nolu , 236 Ada 6 nolu, 236 Ada 1  nolu, 235 Ada 37 nolu , 238 Ada 7 nolu , 239 Ada 44 nolu , 237 Ada 16 nolu , 235 Ada 26 nolu  parsellerin tarım arazisi olarak kalması talebinin oybirliği ile reddine,

40-Fatih KAPAN’ ın 293 Ada 2 nolu parselle alakalı yapılan imar değişikliği ile alakalı bilgi verilmesine

 

ALTIPARMAK MAHALLESİ:

   

41-Turhan ERDOĞAN’ ın 114 Ada 28 nolu parseldeki yolun daha uygun başka bir yere geçirilmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

42-Burhan ERDOĞAN’ ın 114 Ada 28 nolu parseldeki yolun daha uygun başka bir yere geçirilmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

43-Ferhat YAĞCI’ nın 114 Ada 9 nolu parselde bulunan okul alanının kaldırılarak konut alanı olarak uygulanması talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

44-Erol YAĞCI’ nın 104 Ada 22 nolu parselde bulunan yol planının uygun bir şekle getirilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

45-Sinan YAĞCI’ nın 104 Ada 21 nolu parselde bulunan yeşil alanın daha uygun  yerlere kaydırılması talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

46-Ramis YAĞCI’ nın 103 Ada 25 nolu parselde bulunan yeşil alanın yeniden değerlendirilmesi talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

47-Erdal YAĞCI’ nın 103 Ada 52 nolu parselin güncel parselasyona göre yol uygulamalarının tadilat edilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

48-Fatih YAĞCI’ nın 103 Ada 53 nolu parselde özel parselizasyon uygulandığı yeni uygulamanın bu parselizasyona göre yapılması talebinin oybirliği ile reddine,

49-Saliye YAĞCI-Leyla KAYMAKÇI-İlker YAĞCI-Yasin YAĞCI’ nın 101 Ada 8 nolu parselde bulunan park alanının iptal edilmesi talebinin oybirliği ile mağduriyetlerin imar planının kesinleşmesinin ardından 18. madde uygulaması yapılmak suretiyle giderileceği  nedeniyle reddine,

50-Yavuz ERDOĞAN’ ın 104 Ada 3 nolu parsele isabet eden yeşil alanın tekrar değerlendirilerek konut alanı yapılması, ayrıca güneydoğu sınırından geçen yolun bir kısmının komşu 104 ada 5 nolu parselden geçirilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

51-Mustafa ERDOĞAN-Esat ERDOĞAN-Burhan ERDOĞAN-Turhan ERDOĞAN-İrfan ERDOĞAN’ ın 104 Ada 9 nolu, 104 Ada 8 nolu, 104 Ada 7 nolu parsellerden geçen yolun parsellerin bittiği yerden 104 ada 15 parsel sınırını takip edilerek eşit bir şekilde geçirilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

52-Orhan SERÇE’ nin 101 Ada 10 nolu parselde bulunan park alanının kaldırılması, 104 Ada 10 ve 13 nolu parsellerde 2 adet yol planlandığı birinin iptal edilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

EMİRŞEYHYAKUP MAHALLESİ: 

 53-Keramettin ÇELİK’ in 270 Ada 34 ve 8 nolu parsellere kat artırımı yapılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

54-Murat Hakan KOYUNCU-Savaş KOYUNCU-Ayşe TAŞDEMİR’ in 270 Ada 2 nolu parselin imar açılmaması talebinin oybirliği ile reddine,

55-Kemal BEKTAŞ-Orkun YÜCEL-Kaya YANMAZ’ ın 266 Ada 1 nolu, 276 Ada 1 nolu parsellerde tek taraflı açılan yeşil alan kısmının iptal yada dere yatağının sağlı sollu çift taraflı olarak eşit şekilde değerlendirilmesi, yeni imara açılan kısımlarda bir okul veya bir resmi kurum yerine ihtiyaç olunacağı talebinin oybirliği ile reddine,

56-Nuri YANMAZ-Yücel YANMAZ-Mehmet YANMAZ-Kaya YANMAZ-Hakan YANMAZ-Nahide YANMAZ’ 266 ada 1 nolu , 276 Ada 1 nolu parsellerde bulunan yeşil alanın kaldırılması talebinin oybirliği ile reddine,

57- Nuri YANMAZ-Yücel YANMAZ-Mehmet YANMAZ-Celal YANMAZ-Kaya YANMAZ-Hakan YANMAZ-Nahide YANMAZ’ 270 Ada 11 ve 12 nolu parsellerin imar ve revizyon planından çıkartılması talebinin oybirliği ile reddine,

58-Selman ÖZGÜR’ ün 266 Ada 2 nolu parselin yeşil alan sahası dışında bırakılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

59-Servet ARSLAN’ ın 266 Ada 2 nolu, 279 Ada 1 nolu parselin yeşil alan sahası dışında bırakılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

60-Özgür ARSLAN’ ın 266 Ada 2 nolu parselin yeşil alan sahası dışında bırakılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

61-Kamil ÖZDEMİR’ in 266 Ada 2 nolu, 279 Ada 1 nolu parsellerin yeşil alan sahası dışında bırakılması  talebinin oybirliği ile kabulüne,

62-Hamza DEMİR’ in 254 Ada 1 nolu parselde bulunan park alanından çıkarılarak ticari imar alanına çevrilmesi  talebinin oybirliği ile reddine,

63-Yakup Burak DEMİR- Adem DEMİR’ in 254 Ada 4 nolu parselin park olan kısımlarının konut alanlarına çevirilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

64-Adem KOCA’ nın 270 Ada 10 nolu parselin yeşil alan olarak gösterilmemesi iptal edilmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

65-Medet ÇİÇEK’ in 270 Ada 10 nolu parselde yapılan imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

66- Bayram TANRIVERDİ’ nin 270 Ada 10 nolu parselin yeşil alandan çıkartılmasıve parselin aynen yerinde kalması talebinin oybirliği ile kabulüne,

67-Kadir DEMİR’ in 270 Ada 10 nolu parselin yeşil alan alarak gösterilmemesi ve iptal edilmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

68-Emine ÇAĞLAR’ ın 270 Ada 10 nolu parselde yapılan imar çalışmasının yeniden düzenlenmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

69-Ömer YAKAR’ ın 270 Ada 10 nolu parselin  yeşil alan park alanından çıkartılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

70-Salih ERDEM’ in 270 Ada 10 nolu parselin yeşil alan uygulamasından iptal edilmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

71-Süleyman ATEŞ’ in 270 Ada 10 nolu parselin  yeşil alan olarak gösterilmesine itiraz talebinin oybirliği ile kabulüne,

 

  KURTULUŞ MAHALLESİ:   

72-Hasan NALBANT’ ın 189 Ada 107 nolu Parseldeki yolun kaldırılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

73-Adnan YALÇIN’ ın 189 Ada 2 nolu parseldeki 4 olan katın 6’ya çıkartılması talebinin oybirliği ile reddine,

74-Zafer MISIRLI’ nın 189 Ada 3 nolu parselin 4 olan katın 5 kat olarak düzenlenmesi talebinin oybirliği ile reddine,

75-M. Adem MISIRLI’ nın 189 Ada 3 nolu parselin 4 olan katın 5 kat olarak düzenlenmesi talebinin oybirliği ile reddine,

76- Mehmet ÖZAY’ ın 189 Ada 87 nolu parselin yanından geçen imar yolunun  ilgi parselin park olarak gösterildiği park olarak gösterilen alan ve yolun düzeltilerek kaldırılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

77- Mehmet ÖZAY’ ın 189 Ada 84 nolu parseldeki  park alanının kaldırılması talebinin oybirliği ile

kabulüne,

78-Necla GÜNDÜZ TEKİN’ in 189 Ada 24 nolu parselin 3 cephesindeki yolların  kaldırılması ve mevcut yapının yeniden imar planı düzenlenmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

79- Nevzat MISIRLI’ nın 189 Ada 38 nolu parseldeki yeşil alanın kaldırılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

80- Ramiz ALDEMİR’ in 189 Ada 38 nolu parseldeki yeşil alanın kaldırılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

81-Metin GÜNER’ in 189 Ada 30 nolu parselin yanından geçen yolun 50 metre yukarı hali hazırda kullanılan yola kaydırılması ile alakalı daha önce alınan meclis kararının uygulanması talebinin oybirliği ile kabulüne,

82-Perihan ÇAKIR’ ın 189 Ada 30 nolu parselin yanından geçen yolun 50 metre yukarı hali hazırda kullanılan yola kaydırılması ile alakalı daha önce alınan meclis kararının uygulanması talebinin oybirliği ile kabulüne,

83-İbrahim GÜNER’ in 189 Ada 30 nolu parselin yanından geçen yolun 50 metre yukarı hali hazırda kullanılan yola kaydırılması ile alakalı daha önce alınan meclis kararının uygulanması talebinin oybirliği ile kabulüne,

84-Sevim MISIRLI’ nın 189 Ada 25 nolu Parseldeki yolun kaldırılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

86-Sevim MISIRLI’ nın 189 Ada 24  Parselin 3 cephesinden ,189 ada 25 parseldeki evin iç kısmından kuzey tarafından geçen yolun kaldırılması ve mevcut yapının yeniden imar planının düzenlenmesi talebinin oybirliği ile kabulüne,

 

OSMANİYE MAHALLESİ:      

87- Murat Hakan KOYUNCU-Savaş KOYUNCU-Ayşe TAŞDEMİR’ in 153 Ada 80 nolu parselin eski hali ile kalması, yapılan değişikliklerin ve  okul yerinin iptal edilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

88-Halil ÖZDEMİR’ in 283 Ada 13 nolu parselin B-4 olduğu B-5 olarak revize edilmesi talebinin oybirliği ile reddine,

89-Aydın YILDIZ ve Müştereklerinin 233 Ada 177 nolu parselde bulunan 10 metrelik yolun kaldırılması veya 7 metre’ye düşürülmesi talebinin oybirliği ile reddine

 

ÇERMİK MAHALLESİ:       

90-Abdullah SAĞLAM’ ın 132 ada 36 nolu parselde bulunan park alanının ve yolun kaldırılması talebinin oybirliği ile reddine,

91-Salih KOÇ’ un 132 Ada 81 nolu parselde bulunan cami alanının çıkartılması talebinin oybirliği ile kabulüne,

92-Emine UĞUZ’ un 118 Ada 91 nolu parselde bulunan park alanın kaldırılması talebinin oybirliği ile reddine,

93-Raif ŞAHİN’ in 132 Ada 100 nolu parselden geçen yolun kaldırılması talebinin oybirliği ile reddine,

BELEDİYE TALEPLERİ   :

1.İmar Planında PTT olarak ayrılan Kurtuluş Mah 196 ada 11 parselin , (BHA) Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi,

2.İmar Planında Özel İdare olarak ayrılan kurtuluş mah.196 ada 42 parselin , (BHA) Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesi,

3.Osmaniye Mahalle 153 ada 3 ve 5 parsellerde ( Eski Jandarma yerinin )  ve  kurtuluş mahallesi 199 ada 1 parselde Belediye Hizmet Alanı olarak planlı alanlara  yer altı otoparkı ifadesinin   eklenmesi,

4.Çermik Mahallesi 136 ada 15 parselin Anaokulu alanından çıkarılarak  BHA Belediye Hizmet Alanına dahil edilmesi,

5.kurtuluş Mahallesi 189 Ada 80 nolu Maliye Hazinesi adına kayıtlı parselin doğu sınırında  A-3 Nizamlı Konut  alanı  düzenlenmesi,

6.Kurtuluş Mahallesi 189 Ada 82 nolu parselin imar adasına dahil edilmesi,

7.Planda sehven B-2 olarak planlanan kayalık mahallesi 225 Ada 12-13-14 parsellerin B-5′ e tekrar dönüştürülmesi,

8.Karayolu kenarında bulunan Ticaret Alanlarının  12.50 m. olan Yençok yapılaşma şartının 9,50m’ ye düşürülmesi

9.Emirşeyhyakup Mahallesi 255 Ada 8 ve 6 no’lu parsellerin, Ticaret Alanı ve Otogar olarak yeniden düzenlenmesi,

10.Akçakolay Mahallesi 233 Ada 13′ nolu parselde park olarak ayrılan yerin, genişletilerek camii olarak planlanması,

11.Kayalık Mahallesi zon bölgesi ve heyelanlı alanlar arasında kalan, önlemli alanların park alanından çıkartılarak, yol düzenlemelerinin yapılması,

12.Akçakolay Mahallesi 233 Ada 110 no’ lu Orman niteliğindeki  parselin, sehven konut alanı olarak planlanmış kısımlarının konut alanından çıkarılması ve niteliğine uygun olarak düzenlenmesi,

13.Çermik Mahallesi Ticaret-Turizm (TİCT ) alanlarının 0,60 Emsallerinin kart artışı yapılmaksızın 0,80′ e çıkartılması,

14.178-179-180 nolu adaların ( Kurtuluş Mahallesi ) A-2′ den A -3 çıkartılması,

15.Kayalık Mahallesi hastane yanında bulunan imar adasının E=1.50 Yençok=12,50m olan yapılaşma hakkının Emsal sabit kalmak kaydıyla Yençok 15,50m’ye çıkartılmasına

16.Kurtuluş Mahallesi 192 ada 6 parselin sehven resmi kurum alanına dahil edildiğinden, meskun konut alanına dahil edilmesi ve imar adasının konut olarak planlı kısmında yapılaşma hakkının A-5 olarak düzenlenmesine oybirliği ile kabulüne karar verildi.

 

 

REŞADİYE  BELEDİYESİ

( TOKAT)

İLAVE REVİZYON İMAR PLANI HÜKÜMLERİ

Dayanak

 

Bu Plan Ve Hükümleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Ve  Planlı Alanlar Yönetmeliği Ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Kapsamında Hazırlanmıştır.

Bu Plan Hükümlerinin Amacı; İnsan, Toplum, Çevre Münasebetlerinde Kişi Ve Aile Mutluluğu İle Toplum Hayatını Yakından Etkileyen Fiziksel Çevreyi Sağlıklı Bir Yapıya Kavuşturmak, Yatırımların Yer Seçimlerini Ve Gelişme Eğilimlerini Yönlendirmek Ve Toprağın Korunma, Kullanma Dengesini En Rasyonel Biçimde Belirlemek Üzere Hazırlanmış Olan Üst Ölçekli Planlar İle Uyumlu; Bunların Yoğunluk Ve Düzenini, Yolları Ve Uygulama İçin Gerekli İmar Uygulama Programlarına Esas Olacak Uygulama Etaplarını Ve Esaslarını Ve Diğer Bilgileri 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İle Göstermek Ve Bu Plan İle Öngörülen Yapılaşmanın Hangi Esaslar Dahilinde Yapılacağını Belirlemektir.

 Plan Hükümleri

 1. Genel Hükümler :

1.Bu Revizyon İlave İmar Planı  Plan Hükümleri Ve Plan Açıklama Raporuyla Bir Bütündür.

2.Bu Plan Ve Plan Hükümlerinde Yer Almayan Konularda ;

 • 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu , Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği , Planlı Alanlar  İmar Yönetmeliği  Ve Diğer  İlgili Yönetmelik Hükümleri
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
 • 6831 Sayılı Orman Kanunu
 • 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
 • 4373 Sayılı Taşkın Sulara Ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu
 • 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
 • 3153 Sayılı Radiyoloji, Radiyom Ve Elektrikle Tedavi Ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri     Hakkında Kanun İlgili Yönetmelikleri İle
 • Karayolu Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

 

 • Otopark Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Diğer İlgili Mevzuat Hükümleri Ve Bu Planın Onayından Sonra Yürürlüğe Girecek Olan Mevzuat Hükümleri  Ve Mevzuat Değişiklikleri (Kanun , Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ) Geçerlidir.
 • Bu Plan Ve Hükümlerine Göre Yapılacak Bütün Yapılarda, Plan, Fen, Sağlık Ve Çevre Şartları İle İlgili Diğer Kanun, Tüzük Ve Yönetmelik Hükümlerine Ve Türk Standartları Enstitüsü Tarafından Belirlenmiş Standartlara Uyulması Zorunludur.
 • Bu Plan Notlarında Yer Almayan Hususlarda İlgili Mevzuat Hükümleri İle Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükümleri Geçerlidir.

3.Planlama Alanı AFAD Tarafından 2018 Yılında  Yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritasına Göre Yüksek Riskli  Alanlar İçerisinde  Yer Almakta Olup, Yapılacak Her Türlü Yapı İçin “ Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ” Hükümlerine Uyulmalıdır.

4.Reşadiye Kaplıcaları İle İlgili Olarak Hazırlanan Ve İl Özel İdaresi Tarafından Mayıs 2017 De Onaylanan “Reşadiye ( Tokat) 2008/3 Numaralı İşletme Ruhsatına İlişkin  Kaynak Koruma  Alanı Etüt Raporu ”Nda Belirtilen Hususlara Uyulacaktır.

 • Bu Çalışma İle 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Ve Uygulama Yönetmeliği Hükümlerine Göre I.- II. Ve III. Derece Koruma Alanlarında Alınması Gereken Tedbirler Ve Önlemler Belirlenmiştir. Buna Göre;
 1.   Derece  Koruma Alanı  : Kaynak Alanında Yer Alan Jeolojik  Formasyonların Litolojik Ve Hidrojeolojik  Özellikleri, Örtü Kayacın  Kalınlığı  Ve  Kuyu İle Yeni Açılacak  Kuyu Alanı  Dikkate Alınarak  Belirlenen Alandır.

 

 1. Derece Koruma Alanı  İçinde Alınması Gereken Önlemler:
 2. Derece Koruma Alanı İçerisinde Sıcak Suyun Alınması Ve Depolanması Amacına Yönelik Yapı Ve Tesisler Doğal Çıkışlardan 50 Metre, Kuyulardan İse 30 Metre Çapında Dairesel Alan İle Akışkan Taşıyan Aktif Kırıklar Ve Sistemde Kirlenmeye Açık, Kirlilik Açısından Zayıf Zonları Oluşturacak Bol Kırıklı, Çatlaklı Yapıya Sahip Litolojik Zonların Çevresinde 50 Metrelik Sınır Hariç Olmak Üzere, Rezervuardan Yapılan Üretimin Veya Reenjeksiyonun Yeraltısuyu Seviyesinde Meydana Getirebileceği Değişimlerin Binalarda Oturma, Şişme Veya Tasmana Neden Olmayacağı Bilimsel Ve Teknik Çalışmalarla Belirlenen Mta’nın Teknik Görüşü Alındıktan Sonra İlgili İdarece Onaylanan Alanlarda 5

Kata Kadar Atıklarını Hijyenik Şekilde 3. Zon Dışına Taşımaları Koşuluyla Sınırlı Şekilde İzin Verilebilir.

 

 • Derece Koruma Zon Sınırı İçerisinde Açılacak Sondajlar İçin İlgili İl Özel İdaresinden Görüş Alınmalıdır.

 

 • Sıcak Su Kuyularının Ve Kaynağın Kimyasal Ve Kirlilik Analizleri Her Dönem Yapılıp Sık Sık Kontrol Edilmelidir.

 

 • Tarımsal Faaliyetlerde Rezervuarda Kirliliğe Sebep Olabilecek Gübre Ve Kimyasallar Kullanılmamalı, Gübre Ve Kimyasallar Alanda Depolanmamalı Ve Rezervuarı Kirletmeyecek Diğer Tedbirlerin (Atıklarını Hijyenik Şekilde 3. Derece Zon Sınırına Taşımak Vb.) Alınması Uygun Olacaktır.

 

 • Sıcak Su Sondajlarının Bulunduğu Alandaki Kirli Sular İyi Tecrit Edilmiş Borularla Alan Dışına Çıkarılmalıdır.

 

 • Alanda Yer Alan Yerleşim Bölgeleri Ve Diğer İşletmelerin Atıkları, Çöpleri Açıkta Kalmamalı, Özellikle Yağışlı Mevsimlerde Sızdırmaz Platformlarda Toplanmalıdır.

 

 • Alan İçerisinde Dinamit Vb. Patlayıcıların Kullanılmasının Zorunlu Olduğu Kum Ocağı, Taş Ocağı, Kömür Ocağı, Yarma, Kanal, Kazı Ve Buna Benzer Faaliyetin Olması Durumunda, Söz Konusu Faaliyetlere Kuyu Ve Kaynaklara Zarar Vermeyecek Şekilde Kontrollü Olarak İzin Verilebilir.
 • Kurumuş Kaynakların Yerleri Uygun Malzeme İle Doldurulup Kapatılmalıdır.
 • Kaynaklar Civarında Tuvaletler, Mezbahalar Gibi Yerler Olmamalıdır.

 

 • Kaynakların Kaptajları Periyodik Olarak Temizlenmelidir. Kaynakların Kaptajları Korunaklı Bir Hale Getirildikten Sonra Üzerine Kulübe Veya Benzeri Bir Yapı İnşa Edilerek Çevresine Çöp Ve Benzeri Atıkların Atılması Önlenmelidir.
  • Alan Her Türlü Kirlenmeye Karşı Kesin Olarak Korunmalıdır.

   

  • Alanda Yer Alan Havuzlar Yenilenip Düzenli Hale Getirilmelidir.

   

  • Boş Alanlar Çimle Kaplanmalıdır. Kesinlikle Amonyum İçeren Gübreler Kullanılmamalıdır.

   

  1. Derece Koruma Alanı : Hidrojeolojik Etkenler , Olası Kirletici Unsurlar  Göz Önüne Alınarak  Belirlenen Alandır.

   

  II.Derece Koruma Alanı  İçinde Alınması Gereken Önlemler:

  • Kirliliğe Neden Olabilecek Çöp, Gübre Ve Moloz Yığını Gibi Atık Maddelerin Alanda Bulunmasına Ve Depolanmasına Müsaade Edilmemeli, Mevcut Olanlar Kaldırılmalıdır.
  • Alanda Su Birikintileri Ve Kirli Sular İyi Tecrit Edilmiş Kapalı Borularla Alan Dışına Sevk Edilmelidir.

   

  • İlerideki Aşamalarda Arama Ve Araştırma Sondajları İçin Boş Alan Bırakılmalıdır.

   

  • Alan İçerisinde Yapılacak Tesis Ve Diğer Yapı Projelerinde Yakıt Depolaması İle İlgili Atıklar Alan İçinde Sızdırmazlığı Sağlanmalı, Alanda Biriktirilmemelidir.

   

  • Alan İçerisinde Dinamit Vb. Patlayıcıların Kullanılmasının Zorunlu Olduğu Kum Ocağı, Taş Ocağı, Kömür Ocağı, Yarma, Kanal, Kazı Ve Buna Benzer Faaliyetin Olması Durumunda, Söz Konusu Faaliyetlere Kuyu Ve Kaynaklara Zarar Vermeyecek Şekilde Kontrollü Olarak İzin Verilebilir.

   

  • Tarımsal Faaliyetlerde Rezervuarda Kirliliğe Sebep Olabilecek Gübre Ve Kimyasallar Kullanılmamalı, Gübre Ve Kimyasallar Alanda Depolanmamalı Ve Rezervuarı Kirletmeyecek Diğer Tedbirlerin (Atıklarını Hijyenik Şekilde Iıı. Derece Koruma Alanı  Sınırına Taşımak Vb.) Alınması Uygun Olacaktır.

   

   

  • Kirlenmeye Sebep Olabilecek Malzeme Depolanmasına (Çöplük, Gübre Yığını, Mezarlık Vb.) İzin Verilmemeli, Mevcut Alanlar Bu Alandan Kaldırılıp Yerleri Temizlenmelidir. Gübre Kullanımı Önlenmeli Atıklar Çöp Toplama Merkezinde Toplanarak, Çürümeye Meydan Verilmeden Alan Dışına Çıkarılmalıdır.

   

   

  • Terk Edilmiş Ve Temiz Tutulmayan Çukurluklar Uygun Malzeme İle Doldurulmalıdır.

   

  • Alan İçerisinde Özellikle Sıcak Sulara Çıkış Yolu Sağlayan Aktif Kırık Ve Fay Hatları Üzerinde Yapılaşma Yapılmamalıdır.

   

        II.Derece Zon İçinde İzin Verilebilecek İşlemler:

  • Alan İçerisinde Tarımsal Faaliyet; Kirliliğe Sebep Olacak Gübre Ve Kimyasal Madde Kullanmamak Kaydıyla Organik-Ekolojik Tarıma Yönelik Olarak Yapılabilir.
  • Kanalizasyon Ve Kirli Su İletim Sistemleri Çok İyi İzole Edilmiş Tesislerin Yapımına İzin Verilebilir.
  • Drenajı, Iıı. Derece Koruma Alanına Doğru Olmak Koşuluyla Yol Ve Cadde Açılabilir.
  • III. Derece Koruma Alanı : İnceleme Alanının Drenaj Yapısı  Ve Su Bölüm Çizgileri Göz Önüne Alınarak Belirlenen Alandır.

    

   III.Derece Koruma Alanı   İçinde Alınması Gereken Önlemler:

   • Alan İçerisinde Çöp Biriktirilmesine, Gübre Yığınlarına, Kirletici Unsurlara İzin Verilmemelidir.

    

   • Bölgede Yer Alan Derelere Atık Maddeler, Kirli Sular Kesinlikle Karıştırılmamalıdır.  Derece Koruma Alanı İçinde Yer Alan Tesislerin Atıkları Sızdırmaz Borularla Alan Dışına Çıkartılmalı, Arıtma Tesisleri Kesinlikle Oluşturulmalıdır.
   • Alan İçerisinde Dinamit Vb. Patlayıcıların Kullanılmasının Zorunlu Olduğu Kum Ocağı, Taş Ocağı, Kömür Ocağı, Yarma, Kanal, Kazı Ve Buna Benzer Faaliyetin Olması Durumunda, Söz Konusu Faaliyetlere Kuyu Ve Kaynaklara Zarar Vermeyecek Şekilde Kontrollü Olarak İzin Verilebilir.

    

     III.Derece Zon İçinde İzin Verilebilecek İşlemler

   • Her Türlü Ziraat Yapılabilir.
   • Kirlenmeye Sebep Olmamak Şartı İle Kum Ocağı İşletmesi Ve Kanal Açılabilir.
   • İyi Nitelikte Kanalizasyon Tesisine Sahip Yerleşim Birimleri Kurulabilir.
   • Atıkları Çevre Ve Yeraltı Suyu Kirlenmesine Neden Olmayacak Her Türlü Endüstri Tesis Ve İşyeri Kurulabilir.

    

   5.Planlama Alanı İçinde Yer Alan Her Türlü Yapı Ve Tesislerin  Kanalizasyon Ve Pis Su Atıkları Sızdırmaz Borularla Reşadiye Kaplıcaları İle İlgili Olarak Hazırlanan Ve İl Özel İdaresi Tarafından Mayıs 2017 De Onaylanan “Reşadiye ( Tokat) 2008/3 Numaralı İşletme Ruhsatına İlişkin  Kaynak Koruma  Alanı Etüt Raporunda Belirlenen Iıı. Derece Koruma Alanı Sınırları Dışında Yapılacak Arıtma Tesisine Bağlanacaktır.

    

   6.Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı  Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 5.12.2013  Ve  21.12.2016   Tarihlerinde Onaylanan  İmar Planına Esas  Mikro Bölgeleme Etüt Rapor Larında  Ve Toplu Konut Alanına İlişkin Hazırlanan ; Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 28.01.2016 Tarihinde Onaylanan “İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt  Raporu”Nda  Belirtilen Hükümlere Uyulması Zorunludur.  

    

   Bu Kapsamda;

   • Arazi Gözlemleri, Sondaj Çalışmaları, Jeofizik Ölçümler, Laboratuar Verileri İle Yapılan Hesaplamalar Sonucu Elde Edilen Veriler Çerçevesinde Oluşturulan Jeolojik-Jeoteknik Model Dikkate Alınarak Planlama Alanı, Yerleşime Uygunluk Açısından;
    • Önlemli Alanlar 5.1. (Öa-5.1): Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme Oturma- Taşıma Gücü Vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar
   1. Önlemli Alan 2.1(Öa-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar
   • Önlemli Alan 2.3 (Öa-2.3): Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan Sorunlu Alanlar
   • Uygun Olmayan Alanlar 2.1 (Uoa-2.1): Heyelan Riskli Bölgeler
   • Uygun Olmayan Alanlar 1.1 (Uoa-1.1) : Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike Bölgesi (Faya Tampon Bölge)

   Olarak  5  Alt Katagoride  Değerlendirilmiştir.

   • Uygun Olmayan Alanlar 2.1 (Uoa-2.1) Heyelan Riskli Bölgeler Ve Uygun Olmayan Alanlar 1.1 (Uoa-1.1) Diri Fay Yüzey Faylanması Tehlike  Bölgesi (Faya Tampon Bölgesi) Olarak Belirlenen Alanlar   Yapı Yasaklı Alan Olarak Belirlenmiştır.

    

    

   Önlemli Alanlar 5.1. (Öa-5.1): Mühendislik Problemleri Açısından (Şişme Oturma-  Taşıma Gücü Vb.) Önlem Alınabilecek Alanlar

   Bu Alanlarda;

   • Zemin Ve Temel Etüt Çalışmalarında Statik Projeye Esas Yapının Temel Tipi, Temel Derinliği İle Temel Derinliğinin Mühendislik Parametreleri, Oturma, Farklı Oturma, Şişme, Taşıma,Sıvılaşma, Zemin Grubu, Zemin Sınıfı, Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Zemin Büyütmesi Vb. Riskler Zemin Ve Temel Etüt Çalışmalarında Belirlenerek Yapı-Zemin Etkileşimine Uygun Olarak Temel Sistemi Geliştirilmeli Ve Zemin Deformasyonlarına Karşı Yapı Ve Temel Güvenliği Açısından Gerekli Önlemler Ve Zemin İyileştirmeleri Uygulanmalıdır.
   • İnşaat Aşamasında Oluşacak Şevler Açıkta Bırakılmamalı, Uygun Projelendirilmiş İksa Ve İstinat Yapıları İle Şevler Desteklenmelidir.
   • Yüzey Suları, Atık Suları Ve Yer Altı Suları Ortamdan Uzaklaştırılarak Drenaj Sistemleri Uygulanmalıdır.
   • Sığ Temel Derinliğine Sahip Hafif Yapılar Ve Alt Yapı Unsurları İçin Şişme Potansiyeli Göz Önünde Bulundurulmalı Ve Bu Alanlarda Zemin İyileştirme Yöntemleri Kullanılarak Zemin Dayanım Parametreleri Arttırılmalıdır.
   • Her Türlü Yapılaşmada Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Esaslarına Uyulmalıdır.

    

   Önlemli Alan 2.1(Öa-2.1):Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar

   Bu Alanlarda;

   • İnşa Edilecek Yapıların Temel Kazılarında Oluşacak Yapay Şevler Ve Mevcut Olan Şevler İçin Şev Duyarlılığına Yönelik Uygun Analizler Parselle Sınırlı Kalmayıp Yamaç Boyunca Diğer Parselleri De Kapsayacak Şekilde Yapılarak, Sonuçların Yapılaşma Öncesinde Değerlendirilip, Projelendirilmiş İstinat Duvarları Ve Ankrajlı-Destek Kirişleri İle Doğacak Problemler Giderilmelidir.
   • İnceleme Alanında Meydana Gelebilecek Stabilite Problemlerine Yönelik Önlem Projelerinin Zemin Etütlerinde Belirlenmesi Ve Önlemlerin Uygulanmasının Sağlanması Gerekmektedir.
   • Eğimli Alanlarda Üstteki Gevşek Zon Kalınlığı Belirlenmelidir.
   • Temel Kazı Sonrası Oluşturulan Şevlerden Yüzey Suları Uzaklaştırılmalı, Şev İle İstinat Duvarı Arasına Su Girişleri, Yapılacak Drenaj Kanalları Vasıtası İle Ortamdan Uzaklaştırılmalıdır.
   • Farklı Oturmalara Sebebiyet Verilmemesi İçin Yapı Temelleri Aynı Birim (Homojen) Üzerine Oturtulmalıdır.
   • Derin Kazılarda Açığa Çıkacak Şevler Açıkta Bırakılmamalı İstinat Yapılarıyla Desteklenmelidir.
    • Bu İtibarla Yapılaşma Öncesi Hazırlanacak Zemin Ve Temel Etütlerinde Zeminin Oturma, Şişme, Taşıma Gücü Özellikleri Ve Diğer Jeoteknik Hesaplamalar İle Uygun Temel Derinliği Ve Temel Tipi Önerilmeli Ve Alınacak Mühendislik Önlemleri Belirlenmelidir.
    • Temel Kazılarında Bozuşmuş Zemin Kaldırılarak Sağlam Kayaya Oturtulması Sağlanmalıdır.
    • Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine Uyulmalıdır.

     

     

    Önlemli Alan 2.3 (Öa-2.3): Önlem Alınabilecek Nitelikte Heyelan Sorunlu Alanlar

     

    Bu Alanlarda;

    • Serbest Haldeki Kaya Blokları Yerinde Temizlenerek Islah Edilmelidir.
    • Özellikle Bu Alanda Yapılacak Yapılaşmalardan Önce Hazırlanacak Olan Parsel/Bina Bazındaki Zemin Etüt Çalışmalarda, Şev Üstüne Gelecek İlave Yükün Doğal Veya Yapay Şeve Etkisi İle Şev Kenarına Olan Mesafesinin Etkileri, İlave Yükün Şev Stabilitesini Bozmayacak Şev Kenarına Olan Güvenli Mesafesinin Belirlenmesi, Kaya Ve Şevin Jeoteknik Parametrelerinden Doğabilecek Problemlerin Ayrıntılı Çalışılarak, Jeoteknik Problemin Niteliğine Göre Gerekli Önlemlerden Bir Veya Bir Kaçının Alınması Gerekir.
    • Bu Alanda Yamaçlarda Doğal Dengenin Korunduğu Gözlenmiş Olmakla Birlikte Eğim, Litolojik Özellikler Ve Rüzgar Erozyon Etkisi Göz Önüne Alındığında Yapı Ve Arazi Kullanım Güvenliği Açısından Yamaçlarda Her Türlü Kontrolsüz Kazı Vb Girişimlerden Kaçınılmalı Ve Her Türlü Temel Ve Yol Kazısı Sonucu Oluşacak Şevler İçin İstinat Duvarı, Zemin Islahı, Vb. Önlemler Alınmalıdır.
    • Aynı Zamanda, Zemin Tanımlamaları Ayrıntılı Olarak Yapılmalı, Sızıntı Sularının Uzaklaştırılması, Mevcut Ve Kazı Sonrası Oluşacak Şevler İle Diğer Zemin Özelliklerinden Kaynaklanabilecek Problemlerin Belirlenmesi, Önlemlerin Yapılaşma Öncesi Alınması Gereklidir.
    • Yapılaşma Öncesinde Parsel/Bina Bazında Ayrıntılı Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışması Yapılarak Yapı Ve Üzerinde Bulunduğu Parselin Yer Altı Boşluk Durumunun İncelenmesi; Yapı Güvenliği Açısından Gerekli Görülen Zemin İyileştirme Projesinin Hazırlanması Gereklidir.
    • Binalarda Farklı Oturmaya Karşı Bina Temellerinin Aynı Jeolojik Birimlerde Kalmalı Ve Yapı Temelleri Üstteki Örtü Birim Olan Ve Kalınlığı Yer Yer Değişen Ayrışmış Malzeme Sıyrılarak Ana Kayaya Oturtturulmalı; Bu Sağlanamıyor İse Parsel/Bina Bazındaki Zemin Ve Temel Etütlerinde Elde Edilecek Parametrelere Göre Temel Tasarım Ve Gerekli Görülür İse Zemin İyileştirme Önlemleri Alınmalı, Temeller İçin Uygun Projeler Geliştirilmelidir.
    • Gerek Statik Proje Gerekse Önlem Projelerine Ait Parametreleri Belirlemek İçin Stabilite Analizlerini De İçeren Ayrıntılı Parsel/Bina Bazında Jeolojik-Jeoteknik Etüt (Zemin Ve Temel Etüt) Raporları Hazırlanması Gereklidir.

    7.Onaylanmış Olan İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporları,  Hiçbir Şekilde Bina Bazındaki  Zemin Etüdü Raporu Yerine Kullanılamaz. Parsel Bazında Zemin Etüt Raporu  Yaptırılması Zorunludur. Zemin Etütleri  İlgili Kurumun Yürürlükte Bulunan Mevzuat Hükümleri Ve Varsa Formatına Uygun Olarak Tanzim Edilecek Ve Statik Projeler Zemin Etüdü Sonuçlarına Göre Hazırlanacaktır.  Zemin Etür Raporu Hazırlanmadan İnşaat Ruhsatı  Düzenlenemez.

   • 8.Revizyon İmar Planı İle  İmar Planına Esas  Mikro Bölgeleme Etüdüne  Göre UOA.1.1 Ve UOA2.1 Alanları Yerleşime Kapatılmış Olup , Bu Alanlar Da  Yapılmış Etütten Daha Ayrıntılı Ve Kapsamlı  İmar Planına Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanmadan Ve İlgili Kurum Tarafından Onaylanmadan  ,  Yerleşime Esas Farklı Plan Kararları Getirilemez.

    9.İmar Planına Esas Mikro Bölgeleme Etüt Raporuna Göre  Aynı Parselde Farklı  Jeolojik Etüt Kararları Bulunması Durumunda,  Öncelikle Yapı Yaklaşma Mesafelerinden Sonra  Yapı Kitlesi  Hangi Alana Giriyor İse İlgili Alandaki  Jeolojik Etüt Kararı Geçerlidir.

    10.İlgili Kurum Ve Kuruluşlarca Yapılacak Olan; Enerji, İletişim, Ulaşım Ve Benzeri Alt Yapının Yer Ve Güzergâh Seçiminde Ve Doğalgaz Boru Hatları İle Tesislerinde İlgili Kurumunca Onaylanan Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporuna Ve Gerektiğinde Tekrar Hazırlanacak Jeoteknik Etüt Raporlarına Uyularak Gerekli Güvenlik Önlemleri Alınacaktır.

    11.Pis Su Sistemi Olmayan Alanlarda; 19.03.1971 Gün Ve 13783 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik” Hükümlerinde Belirtilen Boyut, Nitelik Ve Şartlara Uygun Olacak Biçimde, Pis Su Çukurları Yapılarak, Kanallar, Buraya Bağlanacaktır. Pis Su, Hiç Bir Şekilde Göl, Akarsu, Kanal, Dere Ve Tabii Araziye Deşarj Edilemez. Turistik Tesislerde, Atık Su Arıtma Tesisi Kurulması Zorunludur. Atık Su Sisteminin, Çevre Kirliliği Yaratmayacak Şekilde Hazırlandığı, Belediye Tarafından Belgelenmeden Ve Arıtma Tesisi Faaliyete Geçmeden, Yapıya İskân İzni Verilmez.

    12.İmar Planı Onama Sınırlarında Kalan Alanlardaki İmar Uygulaması Ve Parselasyon İşlemleri Belirli Bütünlük Taşıyacak Şekilde Ve Belediyesinin Uygun Gördüğü Büyüklükte Ve Alanda Etaplar Halinde Yapılabilir.

    13.Kadastral Parsellere, İmar Planı Gereği Yol, Yeşil Alan, Otopark Gibi Ortak Kullanım Alanlarının Kamuya Terki Sağlanmadan, İnşaat Ruhsatı Verilemez.

     

     

    14.İmar Planına Uygun Olarak Öncelikle 18 Madde Uygulaması Kapsamında Parselasyon Planının Yapılması Esastır. 3194 Sayılı Kanununun 18 Madde Uygulamaları, Belirli Bütünlük Taşıyacak Şekilde Ve Belediyenin Uygun Gördüğü Büyüklükte Ve Alanda Etaplar Halinde Yapılabilir. Belirli Bölgelerde Parsel Ölçülerine Ve Büyüklüğüne İlişkin Sınırlamalar Getirilebilir.  İmar Planında Parsel Büyüklüğü’ne İlişkin Sınırlama Getirilen Bölgelerde Parsel Büyüklüklerine Uyulacak Şekilde 18. Madde Uygulaması Yapılması Zorunludur.

    15.İmar Planında Meskûn Alan Olarak Gösterilen, Zemindeki Fiili Durum Ve Diğer Nedenlerle, 18. Madde Uygulamasının Teknik Olarak Yapılamayacağı Alanlarda, İmar Planının Gerektirdiği Terklerin Yapılması Koşuluyla, İnşaat Ruhsatı Verilebilir.

    1. İmar Uygulamalarında Mevcut Yapılaşma Ve Kadastral Yapıya Uyulması Zorunluluğu Durumunda; Yol Aksını, Yol Genişliğini Değiştirmemek Koşulu İle 2 (İki) M.’Ye Kadar Değişiklik Ve Düzenleme Yapmaya Belediyesi Yetkilidir.

    17.İmar Planında  Emsal Ve Yençok  Önerilen Yapı Adaları İçerisinde Yapılacak Olan Bir Ve Birden Fazla Binalar Arasındaki Yan Ve Arka Bahçe Çekme Mesafeleri Yapılacak  Kat Adedine Göre Belirlenebilir.

   • 18.Bitişik Nizam Dışında Yapılaşma Hakkı Verilmiş  Köşe Parsellerde ,  Yapı Yaklaşma Mesafesi  Nedeni İle  Taks’ın %40 ‘In Altına Düştüğü   Durumlarda  ; 5m Lik Yapı Yaklaşma Mesafesi  Kot Aldığı Yoldan Verilir. Diğer Yoldaki Yapı Yaklaşma Mesafesi,Mevcut Yapılaşmaya Uygun Olarak  Belediye Encümenince   Belirlenecektir.

    19.Dsi Tarafından Korunması Gerektiği Tespit Edilen Dere Güzergahlarında, İlgili Kuruluşlardan Uygun Görüş Alınmadan İnşaat İzni Verilemez.

    20.Enerji Nakil Hatları Altında Kalan Konut Yerleşim Alanları İle Diğer Binalarda İlgili Kurumun Görüşü Doğrultusunda İşlem Yapılacaktır.

    21.İmar Adalarında  İlave  Revizyon İmar Planı İle  Mülga İmar Planı  Arasında ,  Nizam  Değişikliği Bulunması Durumunda ; Mülga İmar  Planına Uygun Yapılaşmış Ruhsatlı Yapının Çekme Mesafeleri Dikkate Alınarak , Yan Ve Arka Bahçe Mesafelerinin Belirlenmesi Esastır.  Komşu Parselden  Noter Onaylı Muvafakat Alınması Kaydı İle Yanbahçe Mesafesi Uygulanmayabilir.  Nizam Değişikliği Yapılan Adalardaki Yapılaşmalarda , Revizyon Öncesi  Yapılmış Ruhsatlı Yapıların  Hakları Korunacaktır.

    1. Bu Plan, Planın Onayından Önce Yürürlükte Ki İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Ruhsat Almış Yapılar Dışında Kalan Yapılarda Herhangi Bir Hak Oluşturmaz.
    2. Dönemin İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olarak Onaylanmış Olan Alt Ölçekli İmar Planlarına Göre Ruhsat Almış Ve Subasman Seviyesi Yasal Olarak Tamamlanmış Yapıların Hakları Saklıdır ( Yapı Yasaklı Alanda Kalan Yapılar Hariç) Bu Yapıların Yıkılıp Yeniden Yapılmaları Durumunda İmar Planındaki Yapılaşma Hükümlerine Uyulacaktır.

    24.Planlama Alanında Bu Planın Onayından Önce İlgili Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda Yapılmış Olan Her Türlü Yapı Ve Tesislerin Ekonomik Ömürleri Tamamlayıncaya Kadar Mevcut Kullanımları Devam Ettirilebilir.

    • Ancak Bu Yapı Ve Tesislerde Esaslı Onarıma İzin Verilmez.
    • Bu Yapı Ve Tesislerin Yıkılıp Yeniden Yapılması Durumunda Bu Plan Hükümlerine Uyulur.

    25.Plan Üzerinde  Belirtilmiş Yol Genişlikleri Minimum Ölçüler Olup , Kadastral Durum Dikkate Alınarak,Yollar Belirtilenden Daha Fazla Ölçülerde  Uygulanabilir.

     

    1. İlave Revizyon İmar Planının Onama Tarihinden Önce Yol Terklerini Yapmış  Parsellerde ; İlave Revizyon İmar Planı İle Yolların Kapatılmış Olması Durumunda  , Önceden Terk Edilen  Alan  Eski Parseline  İhdas Edilecektir. Sözkonusu Parselde  Ruhsat Alınmış İse   İlave Revizyon İmar  Planı İle Verilmiş Haklardan Faydalandırmaya Belediyesi Yetkilidir.

     

    27.İmar Adası İçerisinde   Kalan Kadastral Yollar Bulunması Durumunda ; Ada İçinde Kalan Ve İmar Yolundan  Cephe Alamayan  Parseller , İmar Parseli Niteliği Kazanmadan  Sözkonusu Kadastral Yollar  İhdas Edilemez.

     

    28.İlave Revizyon İmar Planında  Kamuya  Terk Edilecek  Herhangi  Bir Alanda Kalmamak Kaydı İle ;  Mülga İmar Planına Göre Yapılaşmış , Yapı Kullanma İzin Belgesini Almış  Veya Ruhsat Süresi Geçmiş  Binalar İçin;  İlave  Revizyon İmar Planında Belirtilen Kat Adetlerinden Faydalanmak Amacıyla , Tadilat  Projesi Verilerek , Tadilat Ruhsatı Alınacaktır. Bu İşlem Sırasında Yapı Denetim Firmalarınca , Mevcut    Binanın Statik Hesaplarının  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği   Hükümlerine Uygunluğuna  Ve Bina Sağlamlığına Dair Teknik Raporun Hazırlanması Ve Belediye ‘Ye Sunulması  Zorunludur.

   • 29.Çermik Mahallesinde Planda  Sbk Olarak Belirlenmiş   Adalarda  Su Baskını Riskinden Dolayı  Su Basman Kotu + 2.20 Metrede Tesis Edilebilir. Su Basman Kotunu  +2.20m Olarak Uygulandığı Adalarda , Su Basman Kotu Altında Kalan  Bölümler İskana Konu Edilemez, Bağımsız Bölüm Oluşturulamaz .

     

    30.Park, İbadet Yeri (Cami), Eğitim Vb Kullanımları İle Konutların Yol İle Ayrılmadığı Alanlarda Çekme Mesafesi Belirtilmemiş İse Yan Bahçe Mesafesi Uygulaması Yapılacaktır. Tüm Yapı Nizamlarında (Kamuya Terki Sağlanmış) Park, Açık Otopark Ve Yeşil Alana Bitişik Olan  Yapılarda, Bu Cephelere Pencere Açılabilir.

    31.Ada Ayrım Çizgileri Şematik Olup, Servis Alınacak Cepheyi İfade Etmek İçin Çizilmiştir. Bu Çizgiler Üzerinden Ölçü Alınarak Uygulama Yapılamaz.Ada Ayrım Çizgisi İle Birden Fazla İmar Durumu  Olan Parsellerde ; Su Basman Kotunun  Alındığı Cephedeki Haklar  Dikkate Alınır.

    32.Yapı Nizamı Belirlenmeyen Planda Emsal Ve Yençok Değerleri Verilmiş Olan  İmar Adalarında Blok Nizam Yapılaşma Koşullarına Uyulacaktır.

    1. İmar Planında Ayrık Nizam Olarak Belirlenmiş Yapı Adalarında, Bu Meclis Kararından Önce Oluşmuş Yapılaşma Olanağı Olmayan Parsellere, İkili Veya Daha Fazla Blok Olarak Yapılaşmaya İzin Verilebilir. Ayrıca Parsellerin Nitelikli Olarak Yapılaşamaması Durumunda Da Ada Genelinde Mevcut Teşekküle Uygun Olarak İkili Veya Daha Fazla Blok Olarak Yapılaştırılabilir

    34.Yapı Nizamı Ve Kullanım Kararları Aynı Olan Parseller Yoğunluk Ve Kat Adetleri Farklı Olsa Dahi, Farklı Yollardan Cephe Almaları Durumunda Da, Tevhit Edilebilirler.  Aynı Yapı Nizamı Ve Kullanım Kararına Sahip Parsellerin Tevhit Edilmeleri Halinde Uygulama İmar Planında; Tevhit Sonrası Elde Edilen Parselin Taban Alanı Ve Katlar Alanı, Tevhit Öncesi Parsellerin Ayrı Ayrı Hesaplanan Taban Alanları Ve Katlar Alanları Toplamını Geçemez. Ayrık Nizam Ve Blok Nizam İle Blok Nizama Tabi Alanlar Tevhid Edilebilir. Ancak Ayrık,Blok Yapı Nizamları Ve Planda Emsal İle Belirtilen Alanlar Bitişik Yapı Nizamıyla Tevhid Edilemez. Ticaret+Konut Ve Konut Alanları Haricinde İmar Planında Farklı Kullanım Kararları Bulunan Alanlar Tevhit Edilemez.

    35.Bu Plan Notlarının Onay Tarihinden Önce Oluşmuş Yoldan Cephe Almayıp Yalnızca Otoparktan Cephe Alan İmar Parsellerinde, Yola Cephe Şartı Aramaksızın Ruhsat Verilir.

    1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda orman parsellerinin imar planına komşu olduğu sınırlarında olası bir yangın tehlikesinde erişimin kolay olması amacıyla düzenlenen min 10m en  kesitli yollarda ; Belediyesince  ön ve kesin orman izinlerinin alınması zorunludur. Bu yollara cephe olan orman vasfı dışındaki parseller  sözkonusu yollardan cephe alarak yapılaşamazlar.

     

    1. Maksimum Kat Uygulaması ve Konfor Artışı:

    Planlama Alanında 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında  afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler ile mevcut durumda küçük ve düzensiz parsel yapısından kaynaklanan yapılanmanın düzeltilmesi, taban alanları küçültülerek daha fazla yeşil alan, otopark alanı, çocuk oyun alanı vb. sosyal donatı alanları oluşturmak amacıyla, küçük parselleri birleştirerek, büyük parseller veya ada bazlı parseller oluşturması bu sayede yapıların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülü  amaçlanmaktadır.

    Bu kapsamda,

    37.1.Maksimum Kat Uygulaması

    1. a) İmar planında; Bitişik nizam konut alanları, Tarımsal Nitelikli Alanlar hariç, diğer yapılaşma alanlarındaki 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alan/ riskli yapıların bulunduğu parsellerde ve kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki alanlarda uygulanması esastır.
    2. b) Bitişik Nizam Hariç Yapılaşma Şartlarına Sahip İmar Adalarında , Parsel Büyüklüğü 2000 m2 Nin Altında Olmamak Kaydıyla , İmar Planında  Belirtilen Kat Adedine Bir Kat İlave Yapılabilir. Ancak İlave Edilen Katla Birlikte Yol Kotu Seviyesinden İtibaren  Bina Yüksekliği 15.50m Yi Geçemez.

    c)Aynı İmar Adası İçersinde Kalmak Kaydıyla, Komşu Parselleri Mülga İmar Planı ve Plan Notlarına Uygun Olarak Yapılaşmış 2000 m2 Den Az İmar Parsellerinin Haklarının Korunması Amacıyla, Min Parsel Şartını 1000 m2 Olarak Uygulamaya Belediyesi Yetkilidir. Bu Hükümden Faydalanan Parsellerde De Yol Kotu Seviyesinden İtibaren Bina Yüksekliği 15.50 m Yi Geçemez.

    1. d) Maksimum Kat Yüksekliği Uygulaması Yapılan Yerlerde Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin K=[(H1+H2)/2]+7 Formülüne Uygun Olarak Yoldan Çekme Mesafeleri Belirlenecektir.
    2. e) Bu Hükümden Faydalanarak Kat Artışı Yapılan Parseller Tekrar İfraz Edilemez.

    f)Maksimum Kat Adedi  Uygulamasında Ana Amaçlardan Birisi Taks’ın Azaltılarak Zeminde İnşaat Harici Bırakılacak Alanın Arttırılmasıdır. Bu Uygulamadan Faydalanan İmar Parsellerinde TAKS, Emsal Değerinin Yapılacak Kat Adedine (yol kotunun üstündeki kat sayısı) Bölünmesi Suretiyle Elde Edilen Değerdir.

    37.2.Konfor Artışı;

    1. a) İmar planında ; Bitişik nizam konut alanları, Tarımsal Nitelikli Alanlar hariç, diğer yapılaşma alanlarındaki 6306 sayılı kanun kapsamında riskli olan, riskli yapıların bulunduğu parsellerde ve kamu mülkiyetindeki alanlarda uygulanır.
    2. b) Bu hükümden faydalanarak konfor artışı yapılan parseller tekrar itiraz edilemez. Başka bir parselle tevhit talebi durumunda değer artışı yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır.
    3. c) Daha önce meclis kararıyla veya plan notuyla konfor artışı almış olan parsellere, ( başka bir parselle tevhid veya ifraz edilmemek kaydıyla ) konfor artışı almamış hali üzerinden konfor artışı uygulama esaslarına dönük işlem yapılacaktır.
    4. d) 6306 sayılı kanun kapsamında Riskli yapı alan, rezerv alan, riskli yapıların bulunduğu ve kamu yatırımları ile kamu mülkiyetindeki parsellerde;

    . Emsal =1,60 ve 1.60′ ın altında yapılaşma hakkına sahip en az 2000 m2 ve daha büyük parsellerde yapıların konforunu yükseltmek amacı ile mevcut emsal % 20 oranında artırılabilir.

    . Bu durumda konut kullanımı bulunan alanlarda konut sayısı artırılamaz. Konut sayısı; mevcut emsale dahil alanların, ortalama konut büyüklüğü olan 80 m2 ye bölümü ile hesap edilir. 0,5 üzerindeki küsuratlar yukarı yuvarlanır.

    . Konut dışındaki kullanımlarda nüfus artışı olmayacağından konfor artışı parsel büyüklüğüne göre ilave edilir.

    . Konfor artışından yararlanan parseller Çocuk oyun alanı ve otopark alanlarının kendi parseli içinde çözmek ve bu alanları vaziyet planında göstermek zorundadır.

    1. e) Daha önce konfor artışından yararlanmış olan parseller 2. defa bu hükümden yararlanamaz. Ancak daha önce meclis kararıyla ya da plan notuyla kat artışı almış olan parsellere kat artışı almamış hali üzerinden maksimum kat uygulama esaslarına dönük işlem yapılabilir.

     

    Uygulama  Hükümleri:

    1. Tüm Binalara Çatı Yapılması Mecburidir. Çatılar Teras, Beşik  Veya Kırma Yapılabilir.

     

    • İki Kat (Dubleks) Veya Üç Katlı Müstakil (Tripleks) Konut Yapıları Özellik Arz Eden Yapılar Olup Max. Mahya Yüksekliğini Geçmemek Ve İlgili Yönetmelik Hükümleri İçinde Kalmak  Şartıyla  Çatı Meyili Ve Şekli Serbesttir.
    • Çatı Aralarında Hiçbir Şekilde Bağımsız Bölüm Yapılamaz. Çatıda; Zorunlu Ortak Müştemilatlar , Asansör İle İlgili Mekanlar, Su Deposu , Tesisat Odası, Çatı Bahçeleri Yapılabilir. Çatı Aralarında, Zorunlu Müştemilatlar Dışında Kullanımlar Yapılamaz.
    1. Konut , Ticaret , Konut+ Ticaret Alanları
    • Planda Belirtilen Yapılaşma Koşulları Geçerlidir.
    • Emsal Ve Yençok Yapılaşma Şartları İle Birlikte Min. Parsel Büyüklüğü Şartı Getirilmiş Adalarda , İmar Uygulamaları Sırasında   Plan Üzerinde Belirtilen  Parsel Büyüklüğü Şartına Uyularak Parselasyon  Yapılması Zorunludur. Ticaret Alanlarında Ve Konut +Ticaret Alanlarında  “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği”Nde Belirtilen  Yapı Ve Tesisler Yeralabilir.
    • Konut +Ticaret Alanlarında zemin katın  ticarete ayrılması zorunludur. Talep edilmesi durumunda  normal katlar ticarete ayrılabilir.
    1. Turizm Alanları

     

     

    3.1. Termal Turizm Alanları

    • Bu Alanlarda “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik” Hükümlerinde Belirtilen Tesisler Yer Alabilir.
    • Bu Tesisler İçinde Açık Ve Kapalı Kür Merkezleri Yapılabilir.
    • Planda Termal Turizm Alanı  Olarak Gösterilen Adalarda Mimimum İfraz  5000 M²’Dir.
    • Bu Plan İle Ada Büyüklüğü 5000 M²’Nin Altında Kalan Termal Turizm Alanlarında Ada Bazında Uygulama Yapılması Esastır

    3.2 Ticaret+ Turizm  Alanları

    • Bu Alanlar; Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Belirtilen Turizm Ticaret Kullanımlarının Yer Aldığı Karma Kullanımlı Alanlardır.
    • Alanın Tamamı Ticaret Ya Da Turizm  Olarak Kullanılabildiği Gibi  İki Fonksiyon Bir Arada Da Kullanılabilir.
    • Plan Üzerinde Belirtilen Yapılaşma Koşulları Geçerli Olup Minimum İfraz Şartı 1000m2 Dir

     

    Kamu Kullanım Ve Kentsel Sosyal Altyapı Alanları;

    Bu Alanlarda Resmi Kurum’lar, Sağlık, Eğitim, Sosyo Kültürel Tesisler, Dini Ve Spor Tesisleri İle Kentin İhtiyacı Olan Diğer Kamu Tesisleri, Sosyal Tesisler İle Teknik Altyapı Tesisleri Yapılabilir.

    Kamu Kullanım Ve Kentsel Sosyal Altyapı Alanlarında İmar Planında  Belirtilen Emsal Ve Yapı Yükseklikleri Geçerlidir.

    Cami Alanlarında  Yençok Serbest Olup , Aynı Alan İçerisinde Kuran Kursu Vb Amaçla Yapı Yapılması İstenmesi Durumunda  Bu Yapılar  3 Katı Geçemez .

              

    5.Tarımsal Nitelikli Alan

    Bu alanlarda, 5403 sayılı kanun kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün  görüşü alınmadan  herhangi bir uygulama yapılamaz .

    1. 6. Akçakolay mahallesi 231-288-289-290-291-292-293 adalarda mülga imar planına uygun olarak ifrazı yapılmış ve arsa vasfını kazanmış olan imar parsellerinin , imar planına esas Mikrobölgeleme jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında UOA olarak belirlenmiş olan alan içerisinde kalan kısımlarının belediyeye bedelsiz terk edilmesi kaydıyla ve sözkonusu adalarda bulunan düzenlemeye konu parsel maliklerinin tamamının muvafakat etmesi şartıyla ;  UOA ‘nda kalan parsellerin mülga imar planındaki yapılaşma hakları , UOA dışında kalan ve imar planında  gelişme konut alanı olarak belirlenmiş imar adalarının  yapılaşma haklarına ilave etmeye Belediyesi yetkilidir. Yapılaşma haklarının aktarımı sonrasında imar planında gelişme konut alanlarında Yençok=12.50m yi geçemez .

    Reşadiye Belediyesi İlave Revizyon İmar Planı Hükümlerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

    Haziran Ayı Toplantısına ait gündem konuları bittiğinden,   Haziran Ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

16200cookie-check02.06.2022 tarih ve 45 sayılı Meclis Kararı İlave Revizyon Kararı

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.