2019 Ekim Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        :10

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  03.10.2019 Perşembe 

 

GÜNDEM:

1- Yoklama- Açılış

2- Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin görüşülmesi

3- Sicil Amirleri yönetmeliğinin görüşülmesi

4- İmar komisyonundan gelen Kurtuluş Mahallesi 189 ada 13-100-101 nolu parsellere ait raporun görüşülmesi

5- İmar komisyonundan gelen Kurtuluş Mahallesi 225 ada 18-19 ve 20 nolu parsellere ait raporun görüşülmesi

6- Murat Akça’ya ait 153 ada 165 parselde başlayacakları inşaatın asma katsız dükkan yapma talebinin görüşülmesi

7- Kaplıca tesislerinin kış sezonu fiyatlarının görüşülmesi

8- Gürsel Öztürk ile İsmail Altıntaş’a ait dilekçenin görüşülmesi

EKİM  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi;  03.10.2019 tarihinde Ekim  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. Oturumuna tüm üyelerin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Mustafa YILMAZ ‘ ın açılış konuşması yapması ile Ekim  Ayı  toplantısı başladı.

Gündem dışı 2 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan 657 sayılı yasanın 134 ncü maddesi gereğince; Belediyemizde çalışan memurların Disiplin Amirleri sıralamasının, Birim Müdürlerinin Disiplin Amiri Belediye Başkanı, Müdürlüklerde çalışan memurların Disiplin Amirleri çalıştıkları Birim Müdürleri, bir üst disiplin amirleri ise Belediye Başkanı olarak uygulanmasına, hazırlanan Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan 657 sayılı yasanın 112 nci maddesi gereğince; Belediyemizde çalışan personelin sicil amirleri sıralaması, Birim Müdürlerinin birinci amiri Belediye Başkanı, Müdürlüklerde çalışan memurların birinci sicil amirleri Birim Müdürleri, ikinci sicil amirlerinin ise Belediye Başkanı olarak uygulanmasına hazırlanan Sicil Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Orhan GÜVEN’ e ait  Tokat İli Reşadiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi 189 ada 13-100-101 parseller, 1/1000 ölçekte  imar planında H38b12b2a-H38b12b2d paftalarında; 4 474 000-4 474 100 (x), 613 800-613 900 (y) koordinat değerleri arasında, 0.12 ha alanda, Şehir Planlamacısı Neslihan DEMİRDÖVEN TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Plan Değişikliği (UİP:18237,9) 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan   İlçenin Kurtuluş Mahallesi 225 ada 18-19-20 nolu parseller bitişik nizam yapılması ile alakalı İmar Komisyonu rapor meclise okunuldu. Buna göre;

Şehir Planlamacısı tarafından hazırlanacak raporla  birlikte konunun İmar Komisyonu tarafından tekrar değerlendirilmesine talebin bir sonraki toplantıya ertelenmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Murat AKÇA’ ya ait  İlçenin Osmaniye Mahallesi 153 ada 165 nolu  parselin konumunun çarşı merkezine ve ilçemiz Pazar yerine yakın olması sebebiyle zemin katta 1 adet asma katsız dükkan yapılmasına kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan    Belediyemiz Tesisler Müdürlüğünün 26.09.2019  tarih ve 24 sayılı yazıları ekinde bulunan 2019-2020 kış sezonu fiyat teklifi meclisimizce uygun görüldü. Buna göre;

 

KAPLICA TESİSLERİ

                   Otel ( Tek Kişilik Oda )      : 50,00 TL.

Otel ( İki Kişilik Oda )        : 80,00 TL.

Otel ( Üç Kişilik Oda )        : 100,00 TL.

Otel ( Sekiz Kişilik Oda )     : 250 ,00 TL.

Kaplıca Müstakil Konutlar : 120,00 TL.

Kaplıca Banyo Saati            : 25,00 TL.

 

Pazarlamacılar ve bölge esnafına  % 10 indirim yapılmasına,

Personel ve yakınlarına %20 indirim yapılmasına,

8 Kişilik odanın kişi başı fiyatı 35 TL yapılmasına,

Otelde kalan müşterilerimiz  için sabah 1 akşam 1 saat banyo yapmaları otel fiyatına dahildir.

 

Yukarıda yazılı Belediye Kaplıca Kış Tarifesinin  kabulüne,  Kış Tarifesinin 05.11.2019-11.05.2020 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan İlçe merkezinde faaliyet gösteren  minibüs yazıhaneleri zorunlu olarak  Belediyemize ait Oto Terminaline taşınmaları gerektiğinden,  minibüs yazıhanelerine oto terminalinde işyeri kiralanmıştır. İlçemiz minibüs hizmetlerinin tamamen oto terminalinden sağlanması için bir geçiş ve alıştırma süreci olacağından, S.S.5 Nolu Ekspres Motorlu Taşıyıcılar Koop ve S.S.4 nolu Lüks Reşadiye Seyahat Koop. Tarafından  belediyemizin her iki taraftaki işyerlerine kira ve iki yerden çıkış ücreti ödemesi gerektiğinden çıkış ücretlerinde  düzenleme yapılması talebi meclisimizce uygun görüldü. Buna göre;

1-İlçe merkezinde bulunan Minibüs Yazıhaneleri çıkış ücretinin iptal edilmesine, Oto Terminalinde çıkış ücretinin aynen uygulanmasına,

2-İlçe merkezinde bulunan Minibüs yazıhanelerinin bulunduğu alanda minibüs bekletilmemesine, 1 saatten fazla bekletildiği tespit edildiğinde;  Belediyemiz Zabıtasınca 50.00. TL para cezası kesilmesine,

3-Ceza tutarının her yıl yeniden değerleme oranında artırılmasına,

4-Ceza yazılan araç  aynı suçu işlediğinde daha önce verilen cezanın üzerine her seferinden  mislince artırılarak ceza uygulanmasına,

5-Kararın Oto Terminalindeki işyerlerinin tesliminden sonra uygulanmasına meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin  9 ncu maddesinde bulunan  Belediyemiz Meclisinin 153 ada 44 nolu parsele ait 05.09.2019 tarih ve 94 sayılı meclis kararının iptali isteği incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Reşadiye Termal Sporun zaman zaman ilçe dışına çıkışlarında araç ve maç sonrası yemek yardımı yapılması talebi  Meclise sunuldu.

Meclisimizce Belediyemiz bütçesinin elverdiği ölçüde Reşadiye Termal Spora yardım yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Ekim Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ekim   ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

7290cookie-check2019 Ekim Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.