Mayıs Olağanüstü 2

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

 

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2020

 TOPLANTI                     : Olağanüstü2

 BİRLEŞİM                      : 1

OTURUM                      : 1

Açılış Saati : 14oo   20.05.2020 Çarşamba

GÜNDEM:

1- Yoklama- Açılış

2-Belediyemizde çalışan 11 adet personelin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ. den kredi kullanılmasının görüşülmesi

3- Belediyemizce yapılacak üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan kredi talebinde bulunulmasının görüşülmesi

4- Kaplıca ücretlerinin görüşülmesi

                                     

      2. OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT

 MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

         Koronovirüs ( covid-19 ) tedbirleri kapsamında; Belediyemiz Meclisi Nisan-Mayıs-Haziran olağan toplantılarını yapamayacağından vatandaşlarımızı mağdur etmemek amacı ile gerekli tedbirleri alınmak şartı ile     gündemde bulunan konuları görüşmek üzere olağanüstü toplantı daveti üzerine Belediyemiz Meclisi toplandı.

      2020 yılı 2. olağanüstü toplantısı için yapılan yoklamada 10 üyeli meclisimizden 1 üyenin toplantıya iştirak etmediği görüldü.  Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

    Gündemin 2. Maddesine bulunan  11 personelin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 1.348.628,00-( Birmilyonüçyüzkırksekizbinaltıyüzkırksekiz) TL kredi kullanılma-sına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ ın dışında ve % 100 ‘ üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde , bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasın A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ‘ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrı menkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

          Gündemin 3. Maddesinde bulunan  Belediyemizce üst yapı çalışmalarında kullanılmak üzere İller Bankasından 5.000.000,00 TL kredi talebinde bulunulmasına oybirliği ile karar verildi. 

      Gündemin 4. Maddesinde bulunan  Koronovirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında kontrollü normalleşme süreci aşamasına geçildiğinden, Belediyemize ait Kaplıca Tesislerinde uygulanacak  ücret tarifesinin günün şartlarına göre ayarlanmasına geçildi. :buna göre;

                          1-KAPLICA TESİSLERİ ÜCRET TARİFESİ :

                         Kaplıca Otel ( Tek Kişilik Oda )                                                         100,00.TL

                          Kaplıca Otel ( Çift Kişilik Oda )                                                         150,00.TL

                          Kaplıca Otel ( Üç Kişilik Oda )                                                           200,00.TL

                          Apartevlerde 2 Kişiye Kadar Geceleme Yapılmasında ( Günlük )  250,00.TL

                          Sıra Banyo                                                                                               40,00.TL

                          Belediye Personeli ve Misafirlerine                                                         % 20

                          Şirketlere                                                                                                   % 10

                          Bir ay ve üzeri kalanlara                                                                          % 20

                          0-6 yaş                                                                                                        Ücretsiz

                                                  

    Belediyemiz Kaplıca Tesislerinde uygulanmakta olan tarifenin yukarıda yazılı olduğu gibi uygulanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

      Belediyemiz meclisinin 20.05.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Toplantısının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

                                                                                 

 

10090cookie-checkMayıs Olağanüstü 2

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.