Ruhsat Alma Bilgi Formu
 1. İmar Durum Belgesi almak için Belediyemiz İmar Müdürlülüğü Harita Bürosu’na Dilekçe, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden alınan Aplikasyon Krokisi ile beraber başvurulur. Harita Bürosu’nca İmar Durum Belgesi verilir.
 2. Serbest Jeoloji Mühendisi’ne Zemin Etüt Raporu hazırlatılıp bu rapor belediyenin Jeoloji Mühendisi’nden onaylatılır.
 3. Kanal Kotu Tutanağı Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınır.
 4. Yol Kotu Tutanağı Serbest Harita Mühendisi’nce hazırlanıp Belediyemizce kontrolü yapılıp onaylanır.
 5. Yukarıdaki belgelerle beraber Mimara, Mimari proje hazırlattırılır.
 6. Mimari projeye ve zemin etüt raporuna göre İnşaat Mühendisi’nce, Statik proje ve hesapları, Makine Mühendisi’nce, sıhhi tesisat, asansör, kalorifer, ısı yalıtım proje ve hesapları, Elektrik Mühendisi’nce, elektrik tesisatı ve telefon projesi, Telekom onayı ve şebeke raporu hazırlanır.
 7. Yukarıda bahsi geçen tüm evraklar, projeler ve ekleri; bir dilekçe, tapu, aplikasyon krokisi Belediyemiz Emlak servisinden alınan Arsa Değeri, Kimlik Fotokopisi, Tüm Mühendislere ait Fenni Mesul Taahhüt’ü ve Oda Sicil Belgeleri, İl Savunma Müdürlüğü’nden alınan Sığınak Vizesi (1500 m² ve üzeri) Sürveyan Taahhütü (3000 m² ve üzeri yapılarda İnşaat, Makine ve Elektrik Sürveyanları’ndan Noter tasdikli taahhüt istenir) Müteahhidi varsa Müteahhit bilgileri ve Noter Tasdikli Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’yle birlikte dosya halinde İmar Müdürlüğü’nde Proje Kontrol bürosuna teslim edilir.
 8. Teslim edilen tüm projeler ve evrakları Belediyemiz bünyesindeki ilgili mühendislerce kontrol edilip onaylanır.
 9. Onaylanan mimari projenin hesapları yapılıp gerekli harçlar yatırılarak İnşaat Ruhsatı verilir.
 10. İnşaat ruhsatı tarihinden itibaren yeni yapılarda ilk 2 (iki) yıl içersinde inşaata başlanılması zorunludur. Aksi takdirde RUHSAT HÜKÜMSÜZ hale gelir.

   * Ruhsat tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içerisinde de Yapı Kullanım izin belgesi alınmalı veya 5 (beş) yıllık süre dolmadan Ruhsat Yenileme yapılmalıdır. Aksi takdirde RUHSAT HÜKÜMSÜZ hale gelir.
 11. Yeni yapılarda hafriyat yapılmadan ilgili Harita Mühendisi’nce Proje aplikasyonu yapılıp akabinde Yol Kotuna göre Harita Mühendisi kontrolünde hafriyat yaptırılır. Bu arada Elektrik Mühendisi’nce binanın topraklaması yaptırılır.
 12. İnşaata başlanacağı zaman bir gün önce SSK’ ya sigorta bildirmede bulunur daha sonra belediyemizce inşaat ruhsatındaki ilgili işe başlama tarihi atılır.
 13. Temel vizesi için hafriyat yaptırılıp temel kalıpları ve demirleri hazırlandıktan sonra, Belediyemizden yetkili bir kişiyle, Fenni Mesul olan inşaat elektrik ve Harita mühendisi inşaat mahallinde gerekli kontrolleri yaparlar.
 14. Beton atılırken gerekli beton numunesi alınıp laboratuarda gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra alınan rapor Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıncaya kadar saklanır.
 15. Su basman seviyesine gelince, temel vizesindeki ilgili kişilerle beraber Fenni Mesul olan Makine Mühendisi’ de inşaat mahallinde gerekli kontrolleri yaparlar. Su basman vizesi yapılmasıyla birlikte ilgili Harita Mühendisinin sorumluluğu biter.
 16. İnşat iskân aşamasına gelinceye kadar Fenni mesul olan ilgili Mühendisler ve Belediyemiz yetkililerince gerekli mutat kontroller yapılır. Her tabliye betonunda kalıp ve demir, kontrol tutanağı hazırlanır.
 17. İnşaat tamamen bittiğinde Yapı Kullanma izin belgesi almak için Belediyemiz İmar Müdürlüğüne Dilekçe, Tapu, Yapı Ruhsatı, Kimlik Fotokopisi, Emlak servisinden alınan Arsa Değeri ve Numarataj sevisinden alınan adres ve kapı numarası ile başvurulur.
 18. Belediyemizin ilgili görevlilerince inşaat mahallinde söz konusu yapının proje ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilir.
 19. Uygun ise yapı sahibi Maliye ve SSK’dan ilişik kesme yazısını, fenni mesullerden iş bitim belgesini (varsa sürveyan), beton numune raporunu, asansör dosyasını, sığınak raporunu, PTT ankastre raporunu getirir. Bu belgelere göre yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.
 20. Yapı kullanma izin belgesi alındığı tarihten itibaren bir ay içinde, bina emlak ve çevre temizlik beyanları belediye emlak servisince verilir. 3 ay içerisinde de kadastro müdürlüğüne başvurularak tabuda cins tastiği yaptırılır.

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.