15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI İHALESİ

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen işyeri 15 Temmuz Şehitler Parkı  3 yıllığına, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

1- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI 

İLİ        İLÇESİ        ADA  PARSEL  CİNSİ     MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT   TOKAT REŞADİYE  132       90-91  (12 M2)               12.000,00 TL                 1.080,00 TL

İHALE TARİH/SAAT:      

17.07.2019          10:00

  • İhale 07.2019 Tarihinde salı günü saat 10:00 da, Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  • Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.
  • İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 07.2019 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
  • Kira süresi 3 Yıldır..
  • Kira bedeli 1 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
  • İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 50,00 TL makbuz karşılığında temin edilir
  • İhaleye katılabilmek için;

 

a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak

b)Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c)Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

d)Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

e)Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

f)Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

g)İhaleye ait şartname belediyemiz muhasebesinden 50,00 TL makbuz karşılığında temin edilir.

İlanen duyurulur.

DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN:  15 TEMMUZ SEHITLER PARKI IHALE

5710cookie-check15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI İHALESİ

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.