2019 Ağustos Olağanüstü

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        :Olağanüstü 1

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  08.08.2019 Perşembe

GÜNDEM:

1- Yoklama-Açılış

2- Fay Zonu Tampon Bölgesinin Kamulaştırılmasının Görüşülmesi

 

AĞUSTOS AYI OLAĞANÜSTÜ  MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

 

Belediyemiz Meclisi;  08.08.2019 tarihinde yapılan 1. Olağanüstü toplantısına 10 üyeli meclisimizin  tam olduğu görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Toplantının gündemdeki konunun görüşülmesine geçildi.

 

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan   Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarih  ve E.176575 sayılı yazılarına istinaden Belediyemiz Meclisince Olağanüstü gündemi olarak görüşülen; Tokat İli Reşadiye İlçe Merkezine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce hazırlanan Mikro Bölgelendirme Etüd Raporu sonucu belirlenen fay zonu bölgesinde kalan 135 adet konut, 23 adet işyeri, 6 adet resmi kurum, 30 adet konut inşaatı ve 38 adet arsa niteliğinde taşınmazın bulunduğu alan için kamu yararı ve kamulaştırma yapılması gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 31.07.2019 tarih  ve E.176575 sayılı yazıları gereğince Bakanlık adına kamu yararı ve kamulaştırma kararı Tokat Valiliğince yapılacağından,  Belediyemizce öncelikli olan riskli binaların tespitinin yapılmasına, bedelinin belirlenmesine ve komisyona üye verilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Belediyemiz meclisinin 08.08.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

6540cookie-check2019 Ağustos Olağanüstü

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.