2019 Mayıs Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

    TOPLANTI DÖNEMİ     : 2019

     TOPLANTI                       :  5

      BİRLEŞİM                        : 1

     OTURUM                           : 1

     Açılış Saati : 14 00  02.05.2019 Perşembe                                                                             

GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2-Belediyemize Ait 2018 Yılı Kesin Hesabının  Görüşülmesi

3-Kısmi Zamanlı Veteriner Çalıştırılmasının  Görüşülmesi

4-Aceze Listesinin Güncelleştirilmesinin Görüşülmesi

5-Plan Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

6-İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

Gündem Dışı;

7-Ergenekon Sokak İsminin Değiştirilmesi, Kent Ormanı Sokağa, Kent Parkına Giden Yola  İsim Verilmesinin Görüşülmesi

8-Reşadiye İlçesi Emirşeyhyakup Ve Soğukpınar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 197,163 m2 (19,72 ha) Alana Kamu Yararı Kararı Alınmasının Görüşülmesi

 

MAYIS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                 Belediyemiz Meclisi;  02.05.2019  tarihinde Mayıs  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. Oturumuna 10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü.   hazrun cetveline imzaları attırıldı. Gündem dışı görüşülmesi istenilen 2 adet konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan  Belediyemize ait 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabına ait incelemek ve meclise rapor edilmek üzere,  Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabına cetvellerin 07.05.2019 tarihinde Salı günü saat 11 oo de Mayıs Ayı 2. Birleşiminde görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz Veterineri Osman YILDIZ 16.04.2019 tarihi itibari ile emekli olmuştur. Veterinerlik hizmetlerimizin aksamadan yürütülmesi için, Belediyemizde Veteriner çalıştırılması acil ve zorunludur. Bu nedenle, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince Belediyemizde kısmi zamanlı veteriner çalıştırılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemiz Meclisinin çeşitli tarihlerde almış olduğu kararları ile; Belediyemiz Aceze Listesine alınan 50 adet kişinin bilgilerinde yıllık güncelleme çalışmaları Zabıta Amirliğince yapılarak, yeni bilgiler meclise sunuldu.

Belediyemiz Meclisince hazırlanan formların incelenmesinde; adreslerinde bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu veya öldüğü tespit edilen;

1-Adem GÜNEŞ

2-Arife AKDENİZ

3-Binnaz ÇETİN

4-Bircan UZUN

5-Çakır AKGÜL

6-Emine ÇELİK

7-Gülevren EMİR

8-İbrahim DURSUN

9-Mürüvet YILMAZ

10-Naime DEMİR

11-Neriman KARA

12-Nihal DEMİR

13-Nurhan ERDOĞDU

14-Sarif YAĞCI

15-Songül VAROL

16-Ünzile ALKIN ’ın  acize listesinden çıkartılmasına,

 

Aceze listesinden çıkartılan yukarda yazılı belediyemiz acezelerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için, komisyon kurulmasına, bu komisyonun  Beyaz Masa sorumlusu, Mahalle Muhtarı ve Zabıta’dan  oluşturulmasına,

Acezelere uygulanan 20 ton su indiriminin iptal edilmesine, 10 ton olarak uygulanmasına   meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Oturuma saat 15.oo itibari ile 10 dakika ara verildi. 2. Oturum 15:10

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Osman BOZKAYA; Süt ve Bez Yardımı Raporunu meclise sundu. Meclisimizce;

1-İlçemizde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine; Süt ve Bez Yardımı yapılmasına,

2-Anne adaylarının hamilelik ve emzirme döneminde yeterli beslenmesine destek olmak amacı ile günlük 1 litre sütün,   doğumdan önce 3 ay ve doğumdan sonra 3 ay olmak üzere toplam 6 ay boyunca verilmesine,  bunun için  100.00 TL lik fiş verilmesine,

3-Doğumdan itibaren 1 yıl boyunca çocuk bezi ihtiyacını karşılamak üzere 200.00Tl lik fiş verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Çeşitli Ücretler Raporunu meclise sundu. Meclisimizce;

11.12.2018 tarih ve 132 sayılı Meclis kararı ile belirlenerek yürürlüğe giren  2019  yılı Çeşitli Ücretleri “ Su ücretleri tarifesinde” bulunan  ;

 

1-İşyerleri 1 ton su ücreti                                 4.00 TL

2-Termal Otelde WC ve Sıcak Suyu

                        soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu        2.00 TL olmasına,

3-Çeşitli ücretlerde bulunan diğer ücretlerin aynen uygulanmasına,

Meclis Üyesi Gültekin YİĞİT Termal Otelde WC ve Sıcak Suyu soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu için belirlenen ücrete red oy kullandığını işyeri 1 ton ücretini kabul ettiğini bildirdi.

Meclisimizce 9 kabul 1 kısmi red kısmi kabul ile  oy çoğunluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan ÇEDAŞ tarafından İlçenin Kurtuluş Mahallesi 196 ada 36 nolu parsele ait İmar Plan Tadilat dosyası getirilmediği için görüşülemediğinden, konunun başka bir toplantıda görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan İlçenin Osmaniye Mahallesi Kent Ormanına giden yola, Çermik Mahallesi Kale Parka giden yola isim verilmesi, Çermik Mahallesi Ergenekon Sokak İsminin değiştirilmesi ile alakalı meclisimize rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Reşadiye İlçesi Emirşeyhyakup ve Soğukpınar Mahallesi sınırları içerisinde mevcut imar planına ilave “Kentsel Gelişme ve Sosyal Teknik Altyapı Alanları” amaçlı ilave imar planı yapmak için 197,163 m2 ( 19,72 ha ) alana Kamu Yararı Şerhinin konulmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Meclisimizce Mayıs Ayı Toplantısı 1. Birleşiminin kapatılmasına, 2. Birleşimin 07.05.2019  tarihinde saat 11oo de Belediye Toplantı Salonunda yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

                                                                                            

Gündemin 9 ncu maddesinde  bulunan  Belediyemize ait 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabına ait cetveller  Başkanlık Makamınca, Encümenimizce ve Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından  incelenerek , 2018 mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi gereğince kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan  Belediyemiz iş ve işlemleri ile alakalı konularda meclise başkanlık makamına rapor hazırlamak üzere “ Araştırma Komisyonu “kurulmasına, komisyonun 11 ay süresince görev yapmasına, Araştırma Komisyonuna Gültekin YİĞİT, Arif Ahmet ÇAKMAK ve Erol ŞİMŞEK ‘ in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı Mayıs ayı 2. birleşim toplantısının gündemdeki konularının bittiğini meclise duyurdu. Meclisimizce Mayıs Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

2830cookie-check2019 Mayıs Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.