Ağustos Meclis Gündem ve Kararları 2020

T.C.
R E Ş A D İ Y E
BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ : 2020
TOPLANTI : 8
BİRLEŞİM : 1
OTURUM : 1
Açılış Saati : 14 00 06.08.2020 Perşembe

GÜNDEM .
1-Yoklama- Açılış
2-Bircan UZUN, Emine ÇELİK, Arife AKDENİZ, Rabia KILIÇ’ a Ait Dilekçelerin Görüşülmesi
3-Belediyemize Ait Eski Hizmet Binası Ve Çevresindeki İşyerlerimizin Satışının Görüşülmesi
4-Kadro Derece Değişikliği Yapılmasının Görüşülmesi
5-İmar Komisyonundan Gelen Mücahit ÇAKIR’ a Ait Raporun Görüşülmesi
6-Kenan GÜLER’ e ait 189 Ada 28 Nolu Parsele Çekme Mesafesi Yapılması Talebinin Görüşülmesi
7-Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinin Görüşülmesi
8-Belediyemize Alınan Araçların Kamu Hizmetine Kullanılmasının Görüşülmesi

AĞUSTOS  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

                  Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ’ ın  daveti üzerine 06.08.2020 tarihinde  saat 14oo’de Belediye Toplantı Salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada; 1 üyemizin ( Osman BOZKAYA) toplantıya katılmadığı görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Ağustos Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması  ile başladı.

Gündem dışı 2 konu meclise okunuldu. Gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan  Belediyemize aceze listesine alınmak için başvuran ve Belediyemiz Zabıta Amirliğince gerekli araştırmaları yapılan;

1-Bircan UZUN  ( Osmaniye Mahallesi Tahsin Pehlivan Sokak No:8/1 de ikamet eden, 480 abone nolu)  acize listesine alınmamasına,

2-Emine ÇELİK ( Kayalık Mahallesi 100. Yıl Caddesi No:38/1 de ikamet eden, 2509 abone nolu)

3-Arife AKDENİZ ( Çermik Mahallesi Kürşat Sokak No:7 de ikamet eden, 658 abone nolu)

4-Rabia KILIÇ ( Kurtuluş Mahallesi Şevki Temiz Sokak No:5/1 de ikamet eden 5276 abone nolu) ’ ın  Belediyemiz Acize Listesine alınmasına,  gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan  İlçenin Osmaniye Mahallesinde bulunan 158 ada 18 nolu parseldeki (Eski Hizmet Binası)Reşadiye Belediyesine ait hisse payı ile Osmaniye Mahallesi 158 ada 6 nolu parseldeki 869.06 m2 Belediyemize ait yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince 5 kabul,  4 red ( Ali AKKOYUN, Yusuf ARSLAN, Hakan ÜNAL, Erol ŞİMŞEK ) oy çoğunluğu ile satışına  karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak meclise sunulan, Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 Belediye  ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kadro cetvelleri (1) sayılı Cetvel: Kadro ihdası (Memur) cetvellerimizdeki  dolu ve boş kadroların derece değişiklikleri meclise sunuldu.

  1. A) (II) Sayılı Cetvel: Boş Kadro Değişikliği;

                         1- Tekniker; 6 kadro derecesinin iptal edilerek, 1 derecenin ihdas edilmesi,

2- Zabıta Memuru; 10 kadro derecesinin iptal edilerek, 5 derecenin ihdas edilmesi,

  1. B) (III) Sayılı Cetvel: Dolu Kadro Değişikliği;

                         1- Tekniker; 6 kadro derecesinin iptal edilerek, 4 derecenin ihdas edilmesi,

2- Zabıta Memuru; 4 kadro derecesinin iptal edilerek, 3 derecenin ihdas edilmesi için hazırlanan cetvellerin hazırlandığı şekliyle aynen kabulüne gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  Mücahit ÇAKIR’ a ait  İlçenin Kurtuluş Mahallesi 190 ada 3 nolu  parselin cephesinin olduğu kuzey tarafındaki yoldan  3,5 metre, güney tarafındaki yoldan 5 metre çekme yapmasına,  kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Kenan GÜLER ‘ e ait   İlçenin Kurtuluş mahallesi 189 ada  28 nolu parsel üzerine yapılacak inşaat için  ön ve yan çekme mesafelerinin 3 metre olarak düzenlenmesi ve zemin katın ticari olarak düzenlenmesi talebini incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan    Belediyemiz meclisinin 12.06.2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile belirlenen  Karayolu Terminali Tavan Ücreti Tarifemiz, 14.05.2020 tarih ve 31127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Terminali Tavan Ücret Tarifeleri Hakkındaki Tebliğ’e tavan ücretin aşılmasından dolayı yeniden  güncellenmiştir. Belediyemiz 2020 yılı Karayolu Terminali Tavan Ücreti Tarifesinin aşağıda yazılı olduğu gibi  kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi

 

 

KARAYOLU YOLCU TERMİNALİ TAVAN ÜCRET TARİFESİ KDV DAHİL   :

A,B,D Yetki Belgesi  Otomobil  100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;8 Koltuk Ve Altı                                                                                                                                                                            2,00 TL

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otomobil 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;8 Koltuk Ve Altı                                                                                                                                                                         1,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                                               0,50 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                          0,50 TL

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 9-15 Koltuklu                                                                                                                                                                                 4,00 TL

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;9-15 Koltuklu                                                                                                                                                                   2,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                                          1,00 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                         1,00 TL

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin; 16-24 Koltuklu                                                                                                                                                                             7,00 TL

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;16-24 Koltuklu                                                                                                                                                              4,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                                             2,00 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                        2,00 TL

 

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;25-34 Koltuklu                                                                                                                                                                              10,00 TL

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;25-34 Koltuklu                                                                                                                                                           6,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                                               4,00 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                          4,00 TL

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;35-45 Koltuklu                                                                                                                                                                              14,00 TL

A,B,D,(Y) Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;35-45 Koltuklu                                                                                                                                                                7,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                                               5,00 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                          5,00 TL

A,B,D Yetki Belgesi  Otobüs 100 Km Üstü Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;46 Koltuklu Ve Üzeri                                                                                                                                                                   18,00 TL

A,B,D,(Y)Yetki Belgesi Otobüs 100 Km Altı Uluslar Arası/Şehirler Arası Taşımalar İçin;46 Koltuklu Ve Üzeri                                                                                                                                                                  9,00 TL

D(Y) Yetki Belgesi İl İçi Yolcu Taşıması Yapanlardan                                                             6,00 TL

Transit ( Terminali Ara Durak Olarak Kullananlardan )                                                                          6,00 TL

 

Otobüsler;

0-25 (0-50) Dakika                                                                                                                                              Ücretsiz

1 Saate Kadar                                                                                                                                       4,00 TL

12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave                                                                                                            1,00 TL

12-24 Arası Her Saat İçin İlave                                                                                                        0,50 TL

24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave                                                                                                      0,50 TL

Aylık Abonman Ücreti                                                                                                                      36,00 TL

 

Ticari Otomobiller (Taksiler);

0-25 (0-50) Dakika                                                                                                                                            Ücretsiz

1 Saate Kadar                                                                                                                                       1.00 TL

12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave                                                                                                             0,50 TL

12-24 Arası Her Saat İçin İlave                                                                                                        0,25 TL

24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave                                                                                                      0,25 TL

Aylık Abonman Ücreti                                                                                                                       18,00 TL

…../…./….2

Özel Otomobiller (Resmi Olanlar Dahil);

0-25 (0-50) Dakika                                                                                                        Ücretsiz

1 Saate Kadar                                                                                                                  2,00 TL

12 Saate Kadar Her Saat İçin İlave                                                                                0,50 TL

12-24 Arası Her Saat İçin İlave                                                                                      0,25 TL

24 Saat Üstü Her Saat İçin İlave                                                                                    0,25 TL

Aylık Abonman Ücreti                                                                                                  18,00 TL

 

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; “Çevre Gelirlerini Takip ve Tahsili ile Tahsilat karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik ” uyarınca; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemiz arasında düzenlenen protokoller ile Belediyemize tahsis edilen;

1-İveco Eurocargo Yataksız MLC 100 E 19-K Euro-63330 şasi üzerine Karba 8+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu,

2-Ford Cargo1833 Şasi üzerine 8.000 lt. Katmerciler Su Tankeri (Arazöz )

Her İki aracında Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin son fıkrası gereğince haczedilmemelerine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulanan Belediyemize ait Çermik Mahallesinde bulunan 131 ada 11 nolu parselin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan krokide gösterilen 2000 m2 sinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri  kiraya verilmesi için  gerekli evrakları hazırlamak üzere konunun Encümene gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Şükrü ERDOĞAN’ a ait İlçemizin yeni mahallesi olan Altıparmak  Mahallesinde talep edilen imar değişikliklerinin daha güzel ve modern bir yapılaşmanın sağlanması için özen gösterilmesine , bu nedenle, 103 ada 48 nolu parselin yoldan 2 metre terk yapıldıktan sonra  kadastro çapına göre İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce çekme mesafelerinin ayarlanarak binanın yerleştirilmesine  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Ağustos Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Ağustos ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

                                                                           REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

11200cookie-checkAğustos Meclis Gündem ve Kararları 2020

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.