Aralık Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        :12

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  05.12.2019 Perşembe 

GÜNDEM:

1- Yoklama- Açılış

2- Çeşitli ücretlerin belirlenmesinin görüşülmesi

3- 2020 yılında sözleşmeli olarak mühendis,mimar,tekniker,ekonomist,veteriner ve avukat çalıştırılmasının ve ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi

4- Belediye giderleri kanununa istinaden; 2020 yılı bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin görüşülmesi

5- Belediyemiz Tesisler Müdürlüğüne yapılan atamanın görüşülmesi

6- İmar komisyonundan gelen Kurtuluş Mahallesi 191 ada ile ilgili raporun görüşülmesi

7- Kurtuluş Mahallesi 189 ada 58 numaralı parsele talep edilen imar değişikliğinin görüşülmesi

8- Osmaniye Mahallesi 157 ada 11 nolu paresele öne çekme mesafesi yapılması talebinin görüşülmesi

ARALIK  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi,  05.12.2019 tarihinde saat 14oo’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada tüm üyelerin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Belediyemiz Meclisinin Aralık Ayı Toplantısı, Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 2 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2.nci maddesinde bulunan Belediyemizce 2020 yılında uygulanacak çeşitli ücretlerin, aşağıda gösterildiği gibi kabulüne , oybirliği ile karar verildi.

 

1-SU ÜCRETLERİ           :

a-İnşaatlarda Kullanılan 1 ton su ücreti                                                                                      6,00. TL.

b-Öğrenci Yurtları 1 ton su ücreti                                                                                               3,71. TL.

c- Siyasi Parti ve Derneklerden 1 ton su ücreti                                                                           4,33 .TL.

d-Saatsiz ve izinsiz su kullananlardan her tahakkuk için                                                       400,00. TL.

e-Su abonesi alanlardan yol kazma bedeli                                                                              250,00. TL.

f-Resmi daireler 1 ton su ücreti                                                                                                   4,27. TL.

g-İşyerleri 1 ton su ücreti                                                                                                            6,00. TL.

h-Okul, Hastane 1 ton su ücreti                                                                                                  4,33. TL.

ı-Termal Otelde WC ve sıcak suyu soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu                            3,00 TL.

i-Aceze ve Gaziler 20 m3 kadar muaf tutulmuştur.

j- OtoTerminal Su Deposundan Su Alma m3                                                                              5.00 .TL

 

2-MESKENLERDE SU ÜCRET TARİFESİ :

a-Meskenlerde 0-50 m3 arası                                                                                                       2,50.TL.

b-50 m3 yukarısı                                                                                                                          3,50. TL.

c-Geçici Abone Mesken                                                                                                              3,00.TL.

d-Geçici Abone Ticarethane                                                                                                        6,00.TL.

 

3-SU ABONE ÜCRETLERİ   :

a-Su bağlama ücreti                                                                                                                  50,00. TL.

b-Tesis kontrol ücretleri                                                                                                           30,00. TL.

c-Sözleşme ücreti                                                                                                                      80,00. TL.

d-Numarataj ücreti                                                                                                                    80,00. TL.

e-Depozite ticari                                                                                                                       100,00.TL.

f-Depozite ücreti                                                                                                                  100,00. TL. g- Matbu evrak                                                                                                                                                                 40,00. TL.

 

4-ELEKTRONİK SU SAYACI 1 TON FİYATLARI  :

a-Meskenler                                                                                                                                2,50. TL.

b-İnşaatlar                                                                                                                                   5,00. TL.

c-Resmi Daireler                                                                                                                         4,00. TL.

d-İşyerleri                                                                                                                                    4,00. TL.

e-Öğrenci Yurtları                                                                                                                       3,00. TL.

f-Siyasi Parti ve Dernekler                                                                                                          3,00. TL.

g-Okul ve Hastaneler                                                                                                                  4.00. TL.

h-Termal Otelde WC Ve Sıcak Su Soğutmak Üzere Kullanılacak Suyun Tonu               3,00 TL

Turizm İşletmeciliği Yapan, İlçemizin Turizm Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşyerleri Tarifeye Dahildir.

 

5-KAÇAK SU KULLANAN VATANDAŞLARIMIZA CEZA UYGULAMASI:

Abonesiz Veya Abone Olduğu Halde Kaçak Su Kullananların Sularının Kesilmesine,

Dijital Su Saatine Geçilmesine,

Geriye Dönük 3 Dönem Su Tahakkuku Yapılmasına,

a)Evler İçin                                                                                                                                    100 m3

b)Bahçe Ve İşyerleri İçin                                                                                                               200 m3

Bedelinin, Halen Uygulanmakta Olan Su Tarifesinin % 10 Artırılarak, Tahsil Edilmesine

c)Ayrıca  Para Cezası Uygulanmasına,                                                                                        2.000,00 TL.

d)Belediyemizce Her Ne Sebeple Olursa Olsun Suyu Kesilen Kaçak Su Kullanan Abonelerin Sularını

İzinsiz Olarak Kendilerinin Açması Halinde Usulsüzlük Cezası                                         2.000,00 TL.

e)Açma-Kapama                                                                                                                      100,00.TL.

 

6-PAZAR YERİNDEN ALINAN İŞGAL ÜCRETİ   :

a-Pazar yerindeki satıcılardan günlük işgal ettikleri m2

b-Kamyon   ( Büyük )                                                                                                             100,00. TL.

c-Kamyon ( Küçük )                                                                                                                 60,00 .TL.

d-Kamyonet                                                                                                                              40,00. TL.

e-Traktör                                                                                                                                   20,00. TL.

f-Manifatura ve konfeksiyon üzerinde çadırlı mekanlarda satış yapanlardan                          50,00. TL.

g-Tezgah üzerinde üzeri açık şekilde ( el aletleri, ayakkabı v.s. ) gibi satış yapanlardan        20,00. TL.

h-Köylerden ufak çapta çuval ve sepetlerle Pazar yerinde satış yapanlardan                            5,00. TL.

 

7-EVLENME EVRAK ÜCRETİ    :

a-Evlenme evrak ücreti                                                                                                           100,00. TL.

b-Nikah dışarıda özel istenirse Belediyeye                                                                             250,00. TL.

c-Nikah Memuruna                                                                                                                 100,00. TL.

 

8-BİLGİ ERİŞİM ÜCRETİ      :

a-Bilgi erişim ücreti 10 sayfadan fazla bilgi almak isteyenlerden                                            30,00. TL.

 

9-İNŞAAT RUHSATI ÜCRETİ    :

 Alt Yapı İştirak Payları;

a-Meskenler için ( Her daire için ayrı )                                                                                   300,00. TL.

b-İşyerleri için ( Her daire için ayrı )                                                                                      350,00 TL.

 

10-İNŞAAT İŞGALİYE HARCI KDV DAHİL  :

a-Çift daireli binalar daire başı                                                                                               400,00. TL.

b-Tek daireli binalar kat başı                                                                                                  300,00. TL.

c-Bodrumlar için                                                                                                                     500,00. TL.

d-İmar çapı çıkartılması                                                                                                          150,00. TL.

e-İnşaat tamir ücreti                                                                                                                400,00. TL.

f-Ruhsat doldurma ücreti                                                                                                        400,00. TL.

g-Demir ve kalıp kontrol ücreti                                                                                              100,00. TL.

 

11-İNŞAAT RUHSATI ALANLARDAN KDV DAHİL  ;

a-İlk Kayıt İçin                                                                                                                     1.500,00. TL.

b-Vize İçin                                                                                                                              400,00. TL.

 

12-AFİŞ ÜCRETİ   :

a-Ticari Tanıtım Ve Reklam Amacı İle Asılacak Olan Afişlerden Haftalık m2 Sinden          50,00. TL.

 

13-KAYIT SURET ÜCRETİ  :

a-Mükellefce  İstenilen Gayrimenkul Kayıtları İçin Verilen Belgelerin Her Birinden            30,00. TL.

 

14-İTFAİYE ÜCRETLERİ :

a-WC Tıkanıklık Açılması                                                                                                        50,00. TL.

b-Merdivenli Arazözle Direklere Afiş Asma-İndir Ücreti ( Her Direk Arası İçin )                50,00. TL.

c-Şahıs Tanklarına ( Şehir Şebeke Suyundan) Su Doldurma (Belediye İtfaiye Tankeri )     100,00. TL.

 

15-BACA TEMİZLEME ( KDV DAHİL)  :

a-Baca başı                                                                                                                              100,00. TL.

b-Kalorifer bacalarından                                                                                                         150,00. TL.

c-İnşaatlara arasöz ile su verme                                                                                              150,00. TL.

d-Özel hizmetler merdivenli araç ( saati )                                                                               100,00.TL.

 

16-İŞ BİTİRME TALEPLERİNDEN :

a-0,00-50.000.00 TL.                                                                                                              300,00. TL.

b-50.000.00-100.000.00 TL.                                                                                                  600,00. TL.

c-100.000.00-250.000.00 TL.                                                                                              1.000,00. TL.

d-250.000.00 Daha Yukarısı Kadar                                                                                    1.500,00. TL.

 

17-HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI :

a-5 M3 Kadar Araçtan                                                                                                              20,00. TL.

b-12 M3 Kadar Araçtan                                                                                                            30,00.TL.

c-20 M3 Kadar Araçtan                                                                                                            50,00. TL.

d-20 M3 Üzerindeki Araçtan                                                                                                  100,00. TL.

 

18-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN:

a-Traktörle Taşınacak İnşaat Hafriyatlarından                                                                       100,00. TL.

b-Kepçenin İstenmesi                                                                                                             100,00. TL.

 

19-MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI   :

a-Menşei Şahadetnamesi ;

1- Kamyon                                                                                                                           100,00. TL.

2-Kamyonet                                                                                                                           50,00. TL.

 

20-MEZBAHANE ÜCRETLERİ :

a-Büyükbaş hayvan kesimi                                                                                                     125,00. TL.

b-Küçükbaş hayvan kesimi                                                                                                       30,00. TL.

 

 21-KEPÇE BEDELİ     :                                                    İLÇE                   KÖY

a-Akaryakıt belediyeye ait

Lastikli tekerlekli kepçe                                               200,00. TL.           250,00.TL

 

 22-KANALİZASYON TARİFELERİ   :

a-Kanalizasyon yol kazma ücreti                                                                                            250,00. TL.

b-Kanalizasyon bağlama ücreti                                                                                               100,00. TL.

 

23-İLAN ÜCRETİ             :

a-Ticari amaçla verilen ilanlardan 30 kelimeye kadar                                                              40,00. TL.

b-Büyük marketlerden 30 kelimeye kadar                                                                              100,00. TL.

c-50 Kelimeye kadar                                                                                                                 30,00. TL.

d-100 Kelime ve yukarısı için                                                                                                   40,00. TL.

 

24-İNŞAATLARDA OTOPARK GÖSTERİLEMEYECEK YERLERDEN :

a-Ticari Bölgelerde                                                                                                              5.000,00. TL.

b-Diğer Bölgelerde                                                                                                              3.000,00. TL.

                             

25-BİLBORT ÜCRETLERİ :

a-Büyük Boy  2x 3,5  Haftalık                                                                                                  200,00.TL

b-Küçük Boy 1,22 x 2,44 Haftalık                                                                                           100,00.TL.

 

 

26-VİDANJÖR ÜCRETİ :

a-Belediye Sınırları İçerisinde                                                                                                   50,00.TL.

b-Belediye Sınırları Dışında 10 Km Dahil                                                                              150,00.TL.

c-10 Km Üzeri                                                                                                                         150,00.TL.

d-Özel İşler Vidanjör Talebi                                                                                                     50,00.TL.

 

GENEL HÜKÜMLER 

1-Belediyemiz Çeşitli Ücretler Tarifelerinde belirlenen ücretlere KDV Dahildir.

2-Çok Katlı Binalarda Su Abonesi Almak Amacı İle Başvuranlardan Yol Kazım Bedeli Bir Defa Alınır.

3-Belediyemiz Çeşitli Ücretler Tarifesi 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

 

2020 yılı Belediye Çeşitli Gelirler Tarifesinin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.ncü maddesinde bulunan Belediyemizdeki hizmetlerin aksatılmadan daha verimli bir şekilde yürütülebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası gereğince; tam zamanlı sözleşmeli personel olarak çalışan 1 adet Mimar, 1 adet Mühendis, 1 adet Ekonomist, 2 adet Tekniker, 1 adet Veteriner ve kısmi zamanlı Avukat’ın 2020 yılında da çalıştırılmalarına, halen almakta oldukları ücretlere;  2020 yılında Devlet memurlarına gelecek zam oranının yansıtılmasına, diğer hak ve alacaklarının 2020 yılında Maliye Bakanlığının Sözleşmeli personeller için belirleyeceği ödemelerin yapılmasına ödemelerin her ay başında peşin olarak yapılmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

  1. Oturuma 15 dakika ara verildi.

Gündemin 4.ncü maddesinde bulunan 11 Temmuz 2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Belediye Gelirleri Kanunu 45 nolu genel tebliğine istinaden; 2019 yılı için belirlenen tutarların üzerine, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerlendirme oranında artırılır” denilmektedir.

2020 yılında uygulanacak,  yeniden değerlendirme oranında %23,73 artırılmış “Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo” nun meclisimizce kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.nci maddesinde bulunan Belediyemiz Tesisler Müdürlüğüne Ömer ERTÜRK’ ün atanması  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.Maddesinin  “ Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulur” hükmü gereğince, meclisimizin bilgisine sunuldu.

Gündemin 6.ncı maddesinde bulunan  Tokat İli Reşadiye İlçesi Kurtuluş Mahallesi 191 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 nolu parsellerde 1/1000 ölçekte imar planında H38b12b2a, 1/5000 ölçekte H38b12b paftalarında; 4 474 100- 4 474 200 (x) 613 600- 613 800 (y) koordinat değerleri arasında, ayrık nizam 4 kat mesken konut alanı olarak planlı bulunan 0,34 ha alanda mülk sahiplerinin talebi ile Şehir Plancısı Neslihan DEMİRDÖVEN TUTMAZ tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli UİP 18237,9 Uygulama imar planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli NİP 18236,5 nazım imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince onanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7.nci maddesinde bulunan Ayşe ALTUĞ’ a ait İlçenin Kurtuluş  Mahallesi 189 ada 58 nolu  parselin önünden yol geçtiği, bu yolun fiziki olarak kullanımının mümkün olmadığı, şahsın ecri misil yatırdığı bölgeyi gereksiz yere işgal ettiği bu bağlamda ilgili yolun bulunduğu yerden alınarak daha işvelsel  bir yere konulması  ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8.nci maddesinde bulunan Kamil ÖZDEMİR’ e ait İlçenin Osmaniye  Mahallesi 157 ada 11 numaralı parselin ön ve arka çekme mesafelerinin mevcut teşekküle göre belirlenmesine, konunun ilgili müdürlükçe takip edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9.ncu maddesinde bulunan Zinav Mah.İnş.Ltd.Şti’ ne ait İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 ada 74 ve 48 nolu  parsellere taşınmaz sahibi tarafından planladıkları bina için arazinin meyilli olmasından dolayı otopark girişinin rahat olması amacı ile  binanın kotunun tabi zeminden kodlandırılması ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oy birliği  ile karar verildi. (Ali AKKOYUN oylamaya katılmadı)

Gündemin 10.ncu maddesinde bulunan Cemal KUZEY’ e ait  İlçenin Osmaniye  Mahallesi 153 adanın büyüm bir kısmının 5 kat olduğu, 5 kat imarlı olmayan parsellerinde 5 kata çıkarılması ile ilgili  talebi incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Aralık  Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Aralık   ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

                                        REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8160cookie-checkAralık Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.