Aşağı Kaplıca Otel ve 14 adet Apart Evlerin kiralama ihalesi

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIN İLAN

 

 Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen  Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Aşağı Kaplıca Oteli ve 14 adet Apart Evler  2886 sayılı Kanunun 35/C Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  kiraya verilecektir.

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜMÜ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT   İHALE TARİH SAATİ
Tokat Reşadiye Çermik 131 4 5.452,71m2 72.000,00 TL 6.480,00 TL 01.07.2020 11.00

 

  • Aşağı Kaplıca Otel ve 14 adet Apart Evlerin kiralama ihalesi 01.07.2020 Tarihinde Çarşamba günü ve Saat 11:00 de Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
  • İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale saatine kadar geçici teminatını belediyemiz tarafından verilecek Banka Hesap Numaralarına veya tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  •  İhaleye katılacak isteklilerin 3 yıllık toplam muhammen bedel tutarında %3’ü oranında geçici teminat yatıracaktır.
  • Kesinleşen ihale kararı tebliğ edildikten sonra ihalenin rakamsal değeri olan 3 yıllık kira bedelininin  % 6’sı oranında kesin teminatı idareye verecektir.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
  • Kira süresi 3 Yıldır..
  • Kira bedeli 1 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
  • İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 1.000,00 TL makbuz karşılığında temin edilir

KİRAYA VERİLECEK AŞAĞI KAPLICA OTEL VE APART EVLERİN GENEL BİLGİLERİ

1- Aşağı Kaplıca Otel Zemin Kat

        Zeminde; Resepsiyon, bekleme odası, 1 adet mescit, 1 adet mutfak, 10 adet banyo, 2 adet tuvalet bulunmaktadır. Otelin arka kısmında bağımsız olarak çamaşırhane ve depo, yan kısmında ise kalorifer dairesi ve kömürlük bulunmaktadır.

2- Aşağı Kaplıca Otel Katları

       Kat 1:1 Adet yönetici odası, 9 adet otel odası, 2 adet tuvalet bulunmaktadır.

Kat 2:Muhasebe odası, 10 adet otel odası, 2 adet tuvalet bulunmaktadır.

3- Apart evler

       Apart evler 1 adet mutfak, 1 adet yatak odası, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır.

        Toplamda 21 otel odası ve 14 adet apart aktif olarak kullanılmaktadır.

 İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler

 GERÇEK KİŞİLERDEN

1- Kanuni ikametgah belgesi

2- Nüfus cüzdanı örneği

3- Noter onaylı imza sirküleri

4- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

5- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

6- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu.

7– Katılımcılar ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olan vergi ve SGK borcu yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ayrıca ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı(hafif suçlar hariç) olmadığına dair belge getirmek. Getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

1- Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

2- Noter onaylı imza sirküleri ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge

3- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu

4- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

5- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri

6- Katılımcılar ihale tarihinden en fazla  15 gün önce alınmış olan vergi ve SGK borcu yoktur belgeleri  ibraz etmek zorundadırlar.

 7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ayrıca ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı (hafif suçlar hariç) olmadığına dair belge getirmek. Getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

 

İlanen duyurulur.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

10490cookie-checkAşağı Kaplıca Otel ve 14 adet Apart Evlerin kiralama ihalesi

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.