Aşağı Kaplıca Yanı Lokanta ve Alpaslan Türkeş Parkı İhalesi

                             REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen işyerleri, Aşağı Kaplıca Yanı Lokanta ve Alpaslan Türkeş Parkı  3 yıllığına, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

1- AŞAĞI KAPLICA YANI LOKANTA

İLİ        İLÇESİ        ADA  PARSEL  CİNSİ     MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT   

TOKAT REŞADİYE  131        3      (255 M2)               6.000,00TL                 540,00TL

İHALE TARİH/SAAT:      

31.05.2019          11:00

  • İhale 31.05.2019 Tarihinde cuma günü saat 11:00 da, Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
  • Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.
  • İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 30.05.2019 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
  • Kira süresi 3 Yıldır..
  • Kira bedeli 1 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
  • İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 50,00 TL makbuz karşılığında temin edilir
  • İhaleye katılabilmek için;

 

a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak

b)Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c)Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

d)Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

e)Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

f)Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

g)İhaleye ait şartname belediyemiz muhasebesinden 50,00 TL makbuz karşılığında temin edilir.

 

2-ALPASLAN TÜRKEŞ PARKI:

İLİ İLİ        İLÇESİ        ADA  PARSEL       MUHAMMEN BEDEL      GEÇİCİ TEMİNAT   

TOKAT REŞADİYE                                          24.000,00 TL              2.160,00 TL

İHALE TARİH/SAAT:      

31.05.2019         11:30

1-İhale 31.05.2019 Tarihinde cuma günü saat 11:00 da, Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.

2-Geçici Teminat 3 Yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.

3-İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 30.05.2019 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.

4-İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.

5-Kira süresi 3 Yıldır.

6-Kira bedeli 1 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.

7-İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 100,00 TL makbuz karşılığında temin edilir

8-İhaleye katılabilmek için;

 

a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak

b)Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c)Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

d)Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

e)Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

f)Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

  1. g) İhaleye ait şartname Belediyemiz muhasebesinden 100,00 TL karşılığında temin edilir.

İlanen duyurulur.

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belgeyi indirmek için

Yeni Microsoft Word Belgesi (4)

3130cookie-checkAşağı Kaplıca Yanı Lokanta ve Alpaslan Türkeş Parkı İhalesi

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.