Eylül 2020 Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2020

TOPLANTI                       :  9

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14:00  03.09.2020 Perşembe

     

GÜNDEM               .

 

1-Yoklama- Açılış

2-İmar Komisyonundan Gelen Kenan GÜLER’  e Ait Raporun Görüşülmesi

3-Çeşitli Ücretlerin Belirlenmesinin Görüşülmesi

EYLÜL  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                     

Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ’ ın daveti üzerine 03.09.2020 tarihinde saat 14:00’de Belediye toplantı salonunda toplandı.

Yapılan yoklamada; 3 üyemizin ( Hakan ÜNAL, Erol ŞİMŞEK, Yusuf ARSLAN)  iştirak etmediği görüldü. Mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı. Erol ŞİMŞEK’ in istifa dilekçesi meclise sunuldu.

Eylül Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması ile başladı.

Gündem dışı 4 konu meclise okunuldu. Gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Kenan GÜLER’ e ait İlçenin Kurtuluş Mahallesi 189 ada 28 nolu  parsel  ön ve yan çekme mesafelerinin 3,5 metre olarak düzenlenmesine ve  zemin katın ticari olarak düzenlenmesine,  kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Belediyemizce 2021 yılı için uygulanacak çeşitli ücretler  meclisimize rapor edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanacak raporun,  09.09.2020 tarihinde  saat 14 oo de yapılacak Eylül Ayı 2. Birleşimde görüşülmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan  Şükrü ERDOĞAN’ a ait İlçenin Altıparmak Mahallesi 103 ada 48 nolu  parsel üzerine inşaat yapılmacağı ancak parsel derinliğinin az olması,  önünde bulunan yolun müsait olması, cadde üzerindeki siluetin bozulmaması için  ön çekme mesafesinin 2,5 yan komşu çekme mesafesi ile arka çekme mesafesinin 3 metre olarak uygulanmasına kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  Osman AKDENİZ’ e ait İlçenin Çermik Mahallesi 121 ada 8 nolu  parsele inşaat yapılmak istendiği, fakat parsel derinliği yeterli olmadığından yoldan çekme mesafesinin 3 metre olarak uygulanmasına , kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Eylül  ayı 1. Birleşiminin kapatılmasına, kalan gündem maddelerinin 09.09.2020 Çarşamba günü saat 14oo de yapılacak 2. Birleşiminde görüşülmesine mevcut üyelerin katılımı ile karar verildi.

EYLÜL  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

  1. Birleşime 1 meclis üyesinin katılmadığı görüldü.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan  Belediyemiz Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırlamış olduğu Çeşitli Ücretlerin Komisyonun hazırladığı şekli ile kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

1-SU ÜCRETLERİ           :

a-İnşaatlarda Kullanılan 1 ton su ücreti                                                                                      7,00. TL.

b-Öğrenci Yurtları 1 ton su ücreti                                                                                               4,50. TL.

c- Siyasi Parti ve Derneklerden 1 ton su ücreti                                                                           5,00 .TL.

d-Saatsiz ve izinsiz su kullananlardan her tahakkuk için                                                       500,00. TL.

e-Su abonesi alanlardan yol kazma bedeli                                                                               300,00. TL.

f-Resmi daireler 1 ton su ücreti                                                                                                  4,50.TL.

g-İşyerleri 1 ton su ücreti                                                                                                            7,00. TL.

h-Okul, Hastane 1 ton su ücreti                                                                                                  4,50. TL.

ı-Termal Otelde WC ve sıcak suyu soğutmak üzere kullanılacak suyun tonu                            3,50. TL.

i-Aceze ve Gaziler 20 m3 kadar muaf tutulmuştur.

j- OtoTerminal Su Deposundan Su Alma m3                                                                              5,00.TL

 

2-MESKENLERDE SU ÜCRET TARİFESİ :

a-Meskenlerde 0-50 m3 arası                                                                                                       3,00.TL.

b-50 m3 yukarısı                                                                                                                          5,00.TL.

c-Geçici Abone Mesken                                                                                                              4,00.TL.

d-Geçici Abone Ticarethane                                                                                                        7,00.TL.

e-Su Sayacı Olamayıp Belediye Tarafından Su Sayacı Takılması Durumunda ve

Eski Su Borcu Olan Abonelerin Su Borçları Bitene kadar m3                                                   6,00.TL.

 

3-SU ABONE ÜCRETLERİ   :

a-Su bağlama ücreti                                                                                                                  50,00. TL.

b-Tesis kontrol ücretleri                                                                                                           40,00. TL.

c-Sözleşme ücreti                                                                                                                     100,00. TL.

d-Numarataj ücreti                                                                                                                   100,00. TL.

e-Depozite ticari                                                                                                                     100,00.TL.

f-Depozite ücreti                                                                                                                  100,00. TL.

g- Matbu evrak                                                                                                                        50,00. TL.

4-ELEKTRONİK SU SAYACI 1 TON FİYATLARI  :

a-Meskenler                                                                                                                                3,00. TL.

b-İnşaatlar                                                                                                                                   6,00. TL.

c-Resmi Daireler                                                                                                                         4,50. TL.

d-İşyerleri                                                                                                                                    5,00. TL.

e-Öğrenci Yurtları                                                                                                                       3,00. TL.

f-Siyasi Parti ve Dernekler                                                                                                          3,00. TL.

g-Okul ve Hastaneler                                                                                                                  4.50. TL.

h-Termal Otelde WC Ve Sıcak Su Soğutmak Üzere Kullanılacak Suyun Tonu                      3,00. TL

Turizm İşletmeciliği Yapan, İlçemizin Turizm Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşyerleri Tarifeye Dahildir.

 

5-KAÇAK SU KULLANAN VATANDAŞLARIMIZA CEZA UYGULAMASI:

Abonesiz Veya Abone Olduğu Halde Kaçak Su Kullananların Sularının Kesilmesine,

Dijital Su Saatine Geçilmesine,

Geriye Dönük 3 Dönem Su Tahakkuku Yapılmasına,

a)Evler İçin                                                                                                                                    100 m3

b)Bahçe Ve İşyerleri İçin                                                                                                               200 m3

Bedelinin, Halen Uygulanmakta Olan Su Tarifesinin % 10 Artırılarak, Tahsil Edilmesine

c)Ayrıca  Para Cezası Uygulanmasına,                                                                                       2.500,00. TL.

d)Belediyemizce Her Ne Sebeple Olursa Olsun Suyu Kesilen Kaçak Su Kullanan Abonelerin Sularını

İzinsiz Olarak Kendilerinin Açması Halinde Usulsüzlük Cezası                                       2.500,00. TL.

e)Açma-Kapama                                                                                                                      100,00.TL.

 

 

EYLÜL  AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

6-PAZAR YERİNDEN ALINAN İŞGAL ÜCRETİ   :

a-Pazar yerindeki satıcılardan günlük işgal ettikleri m2

b-Kamyon   ( Büyük )                                                                                                             120,00. TL.

c-Kamyon ( Küçük )                                                                                                                 75,00 .TL.

d-Kamyonet                                                                                                                              50,00. TL.

e-Traktör                                                                                                                                   25,00. TL.

f-Manifatura ve konfeksiyon üzerinde çadırlı mekanlarda satış yapanlardan                          60,00. TL.

g-Tezgah üzerinde üzeri açık şekilde ( el aletleri, ayakkabı v.s. ) gibi satış yapanlardan        25,00. TL.

h-Köylerden ufak çapta çuval ve sepetlerle Pazar yerinde satış yapanlardan                            7,50. TL.

 

7-EVLENME EVRAK ÜCRETİ    :

a-Evlenme evrak ücreti                                                                                                           150,00. TL.

b-Nikah dışarıda özel istenirse Belediyeye                                                                             300,00. TL.

c-Nikah Memuruna                                                                                                                 200,00. TL.

 

8-BİLGİ ERİŞİM ÜCRETİ      :

a-Bilgi erişim ücreti 10 sayfadan fazla bilgi almak isteyenlerden                                            35,00. TL.

9-İNŞAAT RUHSATI ÜCRETİ    :

 Alt Yapı İştirak Payları;

a-Meskenler için ( Her daire için ayrı )                                                                                   350,00. TL.

b-İşyerleri için ( Her daire için ayrı )                                                                                      450,00. TL.

 

10-İNŞAAT İŞGALİYE ÜCRETİ  :

a-Çift daireli binalar daire başı                                                                                               500,00. TL.

b-Tek daireli binalar kat başı                                                                                                  370,00. TL.

c-Bodrumlar için                                                                                                                     600,00. TL.

d-İmar çapı çıkartılması                                                                                                          200,00. TL.

e-İnşaat tamir ücreti                                                                                                                500,00. TL.

f-Ruhsat doldurma ücreti                                                                                                        500,00. TL.

g-Demir ve kalıp kontrol ücreti                                                                                              150,00. TL.

 

11-İNŞAAT RUHSATI ALANLARDAN  ;

a-İlk Kayıt İçin                                                                                                                      2.000,00. TL.

b-Vize İçin                                                                                                                              500,00. TL.

 

12-AFİŞ ÜCRETİ   :

a-Ticari Tanıtım Ve Reklam Amacı İle Asılacak Olan Afişlerden Haftalık m2 Sinden          60,00. TL.

 

13-KAYIT SURET ÜCRETİ  :

a-Mükellefce  İstenilen Gayrimenkul Kayıtları İçin Verilen Belgelerin Her Birinden            40,00. TL.

 

14-İTFAİYE ÜCRETLERİ :

a-WC Tıkanıklık Açılması                                                                                                       100,00. TL.

b-Merdivenli Arazözle Direklere Afiş Asma-İndirme Ücreti ( Her Direk Arası İçin )          100,00. TL.

c-Şahıs Tanklarına ( Şehir Şebeke Suyundan) Su Doldurma (1 Tanker )                              250,00. TL.

d-İtfaiye Vanasından Su Verme m3                                                                                     10,00.TL.

e-Özel İşler Arazör Talebi                                                                                                   100,00.TL.

 

15-BACA TEMİZLEME  :

a-Baca başı                                                                                                                              150,00. TL.

b-Kalorifer bacalarından                                                                                                         200,00. TL.

c-İnşaatlara arasöz ile su verme                                                                                              200,00. TL.

d-Özel hizmetler; Merdivenli İtfaiye aracı beher saat ücreti                                               150,00.TL.

 

16-İŞ BİTİRME TALEPLERİNDEN :

a-0,00-50.000.00 TL.                                                                                                              350,00. TL.

b-50.000.00-100.000.00 TL.                                                                                                   750,00. TL.

c-100.000.00-250.000.00 TL.                                                                                             1.2250,00. TL.

d-250.000.00 Daha Yukarısı Kadar                                                                                   1.850,00 TL.

17-HAFRİYAT TOPRAĞI İNŞAAT YIKINTI ATIKLARI :

a-5 m3 Kadar Araçtan                                                                                                               25,00. TL.

b-12 m3 Kadar Araçtan                                                                                                         50,00.TL.

c-20 m3 Kadar Araçtan                                                                                                              75,00. TL.

d-20 m3 Üzerindeki Araçtan                                                                                                    150,00. TL.

 

18-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİNDEN:

a-Traktörle Taşınacak İnşaat Hafriyatlarından                                                                         150,00. TL.

b-Kepçenin İstenmesi                                                                                                              150,00. TL.

 

19-MUAYENE RUHSAT RAPOR ÜCRETİ  :

a-Menşei Şahadetnamesi ;

1- Kamyon                                                                                                                           120,00. TL.

2-Kamyonet                                                                                                                           60,00. TL.

 

20-MEZBAHANE ÜCRETLERİ :

a-Büyükbaş hayvan kesimi                                                                                                     150,00. TL.

b-Küçükbaş hayvan kesimi                                                                                                       40,00. TL.

 

 21-KEPÇE BEDELİ     :                                                    İLÇE                   KÖY

a-Akaryakıt belediyeye ait

Lastikli tekerlekli kepçe                                               250,00.TL.                300,00.TL

 

 22-KANALİZASYON TARİFELERİ   :

a-Kanalizasyon yol kazma ücreti                                                                                            300,00. TL.

b-Kanalizasyon bağlama ücreti                                                                                               150,00. TL.

 

23-İLAN ÜCRETİ             :

a-Ticari amaçla verilen ilanlardan 30 kelimeye kadar                                                              50,00. TL.

b-Büyük marketlerden 30 kelimeye kadar                                                                              125,00. TL.

c-50 Kelimeye kadar                                                                                                                 40,00. TL.

d-100 Kelime ve yukarısı için                                                                                                   50,00. TL.

 

24-İNŞAATLARDA OTOPARK GÖSTERİLEMEYECEK YERLERDEN :

a-Ticari Bölgelerde                                                                                                              6.000,00. TL.

b-Diğer Bölgelerde                                                                                                              3.500,00. TL.

 

25-BİLBORT ÜCRETLERİ :

a-Büyük Boy  2x 3,5  Haftalık                                                                                                  250,00.TL

b-Küçük Boy 1,22 x 2,44 Haftalık                                                                                           125,00.TL.

 

26-VİDANJÖR ÜCRETİ :

a-Belediye Sınırları İçerisinde                                                                                                   50,00.TL.

b-Belediye Sınırları Dışında 10 Km Dahil                                                                              200,00.TL.

c-10 Km Üzeri                                                                                                                         300,00.TL.

d-Özel İşler Vidanjör Talebi                                                                                                    100,00.TL.

 

 

GENEL HÜKÜMLER 

1-Belediyemiz Çeşitli Ücretler Tarifelerinde belirlenen ücretlere KDV Dahildir.

2-Çok Katlı Binalarda Su Abonesi Almak Amacı İle Başvuranlardan Yol Kazım Bedeli Bir Defa Alınır.

3-Belediyemiz Çeşitli Ücretler Tarifesi 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan 2 personelin ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 302.494,00-( üçyüzikibindörtyüzdoksandört) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından ( %40’ ın dışında ve % 100 ‘ üne kadar ) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde , bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankasın A.Ş.’ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ‘ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrı menkulü İller Bankası A.Ş.’ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller bankası A.Ş.’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Tokat İli, Reşadiye İlçesi Akçakolay Mahallesi 239 ada 77 parsel imar planında ITRF 96-36/3 koordinat sistemine göre  1/1000 ölçekte H38b122c-H38b13ald paftasında, yatay 4 473 800- 4 474 000 (x) , Dikey 614 500- 614 700 (y) koordinat değerleri arasında kalan parselde 1/1000 Uygulama İmar Plan ve 1/5000 Nazım İmar Planda  imar plan değişikliği yapılarak, Eğitim Alanı olarak değiştirilmesinin 3194 sayılı İmar Kanunun 8b maddesi uyarınca onanmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan   5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince oluşturulan Plan ve Bütçe Komisyonundan boşalan üyeliğe; kalan süreyi tamamlamak üzere Milliyetçi Harekat Partisi grubu tarafından  Ali KORKMAZ önerildi.

 

5393 sayılı Belediye Kanunun 24 ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21 nci maddeleri gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonuna MHP grubundan Ali KORKMAZ’ ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Başkanı Eylül ayı 2. birleşim toplantısının gündemdeki konularının bittiğini meclise duyurdu. Meclisimizce Eylül Ayı Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11280cookie-checkEylül 2020 Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.