Kasım Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ    : 2019

TOPLANTI                        :11

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                          : 1

Açılış Saati : 14 00  07.11.2019 Perşembe 

Gündem:

1- Yoklama-Açılış

2- 2020 yılı mali yılı bütçesinin görüşülmesi

3- İmar Komisyonundan gelen Osmaniye Mahallesi 153 ada 64 nolu parselle alakalı raporun görüşülmesi

4-Zabıta Amirliğince hazırlanan acize listesinin görüşülmesi

5- Araştırma komisyonundan gelen raporun görüşülmesi

 

KASIM AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

Belediyemiz Meclisi; 07.11.2019 tarihinde Kasım Ayı Toplantısının l.birleşim l .oturumuna 10 üyeli meclisimizin toplantıya iştirak ettiği görüldü. Üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündem dışı 2 konunun gündeme alınması meclisimizce uygun görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan 2020 Mali Yılı Bütçe tasarısı için yapılan görüşme sonunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi ve Belediye Meclisleri Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince; İncelenmek ve Meclise rapor edilmek üzere, 2020 Mali Yılı Bütçe Taslakları ve Gerekçe Raporunun Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonuna havale edilmesine, gerekli inceleme yapıldıktan sonra Belediyemiz Bütçe ve Plan Komisyonu tarafından hazırlanacak raporların 19.11.2019 tarihinde saat 14:00 de yapılacak, Kasım Ayı Toplantısının devamı olacak 2. birleşiminde görüşülmesine karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Tokat İli Reşadiye İlçesi Osmaniye Mahallesi 153 ada 64 nolu parsel için alınan 05.09.2019 tarih ve 94 sayılı meclis kararının iptaline, 1. Bodrum; aydınlık olması şartı ile konut olarak, 2. Bodrum; otopark ve ortak alan olarak kullanılmasına kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Belediyemize aceze listesine alınması için başvuran ve Belediyemiz Zabıta Amirliğince gerekli araştırmaları yapılan;

1-Havva KORKMAZ ( Çermik Mahallesi Osman Gazi Sokak No:7/1 de ikamet eden, 613 abone nolu) ‘ ın acize listesine alınmasına oybirliği ile,

2-Müşerref KULAKSIZ ( Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Sokak No:14/1 de ikamet eden, 1406 abone nolu)’ ın gereken kriterleri oluşturmadığından acize listesine alınmamasına gereği için kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü (Su Tahsilat Servisi) ve Zabıta Amirliğine gönderilmesine, 1 red (Turgut ŞAHİN ) meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Osmaniye Mahallesi Eski Hizmet Binası üzerindeki 230 m2 yerle alakalı raporun komisyondan geldiği şekli ile belediyemize gelir temin etmek amacı ile satılmasına, bununla alakalı gerekli işlemler için konunun Belediye Encümenine gönderilmesine oyçokluğu ile 2 ret ( Osman BOZKAYA, Yakup KARACA) meclisimizce kabul edildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Tokat İli Reşadiye İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 191 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 parsellerde 1/1000 ölçekte imar planında H38b12b2a, , 1/5000 ölçekte H38b12b paftalarında; 4 474 100- 4 474 200 (x) 613 600- 613 800 (y) koordinat değerleri arasında, ayrık nizam 4kat mesken konut alanı olarak planlı bulunan 0.34 ha alanda talep edilen imar değişikliğini incelemek ve meclise rapor edilmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyetleri gerçekleştirilmesi amacı ile 5393 sayılı belediye kanunun 18. ve 74. Maddeleri gereğince; Reşadiye Belediyesinin Sultanbeyli Belediyesi ile Kardeş Şehir olmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

7600cookie-checkKasım Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.