2019 Nisan Meclis Gündem ve Kararları

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2019

TOPLANTI                       :  4

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 10: 00   12.04.2019 Cuma 

GÜNDEM               :

1-Yoklama- Açılış

2-Belediye Meclis Katip Seçiminin Görüşülmesi

3-Belediye Meclis 1.Başkan Vekili ve Meclis 2.Başkan Vekili Seçiminin Görüşülmesi

4-Belediye Encümen Seçiminin Görüşülmesi

5-Plan Ve Bütçe Komisyonuna Üye Seçilmesinin Görüşülmesi

6-İmar Komisyonuna Üye Seçilmesinin Görüşülmesi

7-Özel İdare Müdürlüğüne Ait 196 Ada 36 Nolu Parselde Bulunan Trafo Yerine İmar Tadilatı Yapılması Talebinin Görüşülmesi

8-Meclis Toplantı Gün, Saat Ve Yerinin Tespitinin Belirlenmesi

9-Encümen Toplantı Gün Ve Saatinin Belirlenmesinin Görüşülmesi

10-Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçilmesinin Görüşülmesi

11- Kelkit  Havzası Kalkınma Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçilmesinin Görüşülmesi.

12-Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık  Yönetim Birliğine 2 Asil 1 Yedek Üye Seçilmesinin Görüşülmesi.

13-Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine 1 Asil 1 Yedek Üye Seçilmesinin Görüşülmesi.

14-Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

15-Denetim Raporunun Görüşülmesi.

16-2019 Yılında Ödenecek Huzur Hakkı Ücretlerinin Görüşülmesi

17-Belediyemiz Kaplıca Tesisleri Yaz Sezonu Fiyatlarının Belirlenmesi.

 

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi;  12.04.2019 tarihinde Nisan  Ayı  Toplantısının  1.birleşim 1. oturumuna Yapılan yoklamada 10 üyeli  meclisimizin tam olduğu görülerek, mevcut üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Gündemin 2 nci maddesinde bulunan Meclis katipliği Asil Üyeliğe Turgut ŞAHİN ve Arif Ahmet ÇAKMAK ‘ın, Yedek üyeliklere Erol ŞİMŞEK ve Yusuf ARSLAN ‘ın 2 yıl süresince görev yapmak üzere seçildiği duyuruldu. Seçimlerin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan Meclis 1. Başkan Vekilliğine Gültekin YİĞİT , Meclis 2. Başkan Vekilliğine Hakan ÜNAL ‘ın 2 yıl süresince görev yapmak üzere seçildiği Meclis Başkanı  tarafından meclise duyuruldu. Seçimlerin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan Encümen üyeliğine Turgut ŞAHİN ve Gültekin YİĞİT ‘in 1 yıl süresince görev yapmak üzere seçildiğini meclis başkanı meclise  duyurdu. Seçimlerin kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti grubundan Turgut ŞAHİN ve Osman BOZKAYA  ‘ nın seçilmesine, MHP grubundan Hakan ÜNAL ‘ ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine meclisimizce oybirliği ile  karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan Belediye İmar Komisyonuna AK Parti grubundan Yakup KARACA, CHP grubundan Arif Ahmet ÇAKMAK, MHP grubundan Yusuf ARSLAN ’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde bulunan  Özel İdare Müdürlüğüne ait 196 ada 36 nolu parselin 08.03.2016 tarih ve 34 nolu meclis kararı ile kabul edilen revizyon imar planından önceki haline getirilmesi talebinin  incelenmek ve meclise rapor edilmek üzere  imar komisyonuna gönderilmesine meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan Belediyemiz meclis toplantılarının her ayın ilk Perşembe günü saat 14oo de  belediye toplantı salonunda toplanmasına  meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan Belediyemiz Encümeninin 2019 yılında yapacağı toplantılarının Çarşamba ve Cuma günü saat 14 oo de yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 10 ncu maddesinde bulunan Belediyemizin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği Başkanlığına üye seçilmesi gerektiğinden Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ, Meclis üyelerinden Asil Üye olarak Osman BOZKAYA ve Yedek Üye Hakan ÜNAL’ ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11 nci maddesinde bulunan Kelkit Havzası Kalkınma Birliğinde Belediyemizi temsil etmek Asil Üye olarak Arif Ahmet ÇAKMAK ve Yedek Üye Ali AKKOLUN ‘ un seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 12 nci maddesinde bulunan Yeşilırmak Belediyeleri Katı Atık Yönetim  Birliğinde Belediyemizi temsil etmek Asil Üye olarak Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ, Yakup KARACA ve Yedek Üye Yusuf ARSLAN ‘ ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 13 ncü maddesinde bulunan Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğinde Belediyemizi temsil etmek Asil Üye olarak  Gültekin YİĞİT ve  Yedek Üye Erol ŞİMŞEK ‘ in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Meclisimizce Nisan Ayı Toplantısı 1. Birleşiminin kapatılmasına, 2. Birleşimin 16.04.2019 tarihinde saat 11 oo de Belediye Toplantı Salonunda yapılmasına meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

NİSAN AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

                    Belediyemiz Meclisi;  16.04.2019 tarihinde Nisan  Ayı  Toplantısının  2.birleşim 1. oturumuna Yapılan yoklamada 10 üyeli  meclisimizden, 8 üyesinin toplantıya ettiği, 2 meclis üyesinin toplantıya iştirak etmediği görüldü. Toplantıya katılan üyelere hazrun cetveline imzaları attırıldı.

 

Gündemin  14 ncü maddesinde bulunan  Reşadiye Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Faaliyet Raporunun kabulüne meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 15 nci maddesinde bulunan 2018 Mali yılı gelir ve giderlerinde konusu suç teşkil edecek herhangi bir husus olmadığı, iş ve işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirildiği, tenkit ve tavsiyeye konu edilen hususların birimlere bildirilmesi uygun görüldü.

               Gündemin 16 ncı maddesinde bulunan  5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesi gereğince; Meclis Başkanı, Meclis Üyelerine; meclis toplantılarına, Plan ve Bütçe Komisyon, İmar Komisyon ve Denetim Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 nün tamamının 2019 yılında ödenmesine  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 17 nci maddesinde bulunan  Belediyemiz Meclisince 2019 yılı Çeşitli Ücretler Tarifesi incelendi: Belediyemizce tahsil edilen çeşitli ücretlerin daha işlevsel ve ilçemiz vatandaşlarına daha yararlı hale getirmek amacı ile  incelenmek ve  rapor edilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 18 nci maddesinde bulunan Belediye Başkanı Mustafa YILMAZ; Sosyal Belediyecilik anlayışı içerisinde ilçemizde ikamet eden yardıma ihtiyacı olan hamile vatandaşlarımıza 1 yıl süre ile süt ve bebek bezi yardımı yapılmasını önerdi.

Gültekin YİĞİT söz alarak, bu yardımın ilçemizdeki tüm hamilelere yönelik olmasını teklif etti.

Meclisimizce, Belediyemiz imkanlarının ne oranda yardım yapılmasına müsait olduğu, bez ve süt miktarının ne kadar olacağı hakkında  inceleme yapmak üzere  konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 19 ncu maddesinde bulunan Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışan Mimar, Mühendis, Ekonomist, Tekniker, Kısmi Zamanlı çalışan Avukat’ın net ücretlerinin kararda gösterildiği gibi olmasına, net ücretlere Ek Ödeme Net Ücreti, Asgari Geçim İndirimi, Aile ve Çocuk Yardımlarının eklenmesine Meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

                12.04.2019 tarihinde 1. Birleşim, 16.04.2019 tarihinde 2. Birleşim olarak gerçekleştirilen 2019 yılı Nisan Ayı Toplantısına ait  gündem maddeleri bittiğinden, toplantının kapatılmasına karar verildi.

 

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

2170cookie-check2019 Nisan Meclis Gündem ve Kararları

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.