Otogar WC ve Halı Saha İhale İlanı

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN                 

   Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen  Ototerminalinde bulunan Bay-Bayan WC ve Kaplıca Tesislerinde bulunan Halı Sahanın 3 yıllığına, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile kira ihalesi yapılacaktır.

1- OTO TERMİNAL BAY-BAYAN WC

İLİ       İLÇESİ       ADA PARSEL  CİNSİ    MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT  

TOKAT REŞADİYE  177        48      (75 M2)              5.000,00TL                450,00TL

İHALE TARİH/SAAT:      

09.08.2019          10:30

2 HALI SAHA KİRALAMA İHALESİ

İLİ        İLÇESİ        ADA  PARSEL  CİNSİ     MUHAMMEN BEDEL     GEÇİCİ TEMİNAT  

TOKAT REŞADİYE  132        65      (2.230 M2)              2.500,00TL                225,00TL

İHALE TARİH/SAAT:      

09.08.2019          10:00

1- İhale 09.08.2019 Tarihinde Cuma günü saat 10:30 da,Oto terminalinde bulunan Bay-Bayan WC kiralama ihalesi Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
2- İhale 09.08.2019 Tarihinde Cuma günü saat 10:00 da, Kaplıca tesisleri içerisinde bulanan Halı saha kiralama ihalesi  Belediye toplantı salonunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat 3 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.
4- İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 08.08.2019 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
5- İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
6- Kira süresi 3 Yıldır..
7- Kira bedeli 1 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
8- İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 50,00TL makbuz karşılığında temin edilir
9- İhaleye katılabilmek için;

     a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak

b)Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

c)Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

d)Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

e)Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

f)Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

g)İhaleye ait şartname belediyemiz muhasebesinden 50,00TL makbuz karşılığında temin edilir.

        İlanen duyurulur.

                                                                                   REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

        

6300cookie-checkOtogar WC ve Halı Saha İhale İlanı

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.