REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 

Belediyemize ait Osmaniye mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malların, 2886 sayılı kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

İLİ İLÇESİ  MAHALLE ADA PARSEL ALAN

M2

HİSSE ORANI VE M2 İMAR DURUMU TOPLAM MUAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİH/SAAT
TOKAT REŞADİYE

OSMANİYE MAHALLESİ

 

 

158 18 894.43 177/700 226.16 Bitişik Nizam Ticari / Konut 5 Kat  

 

 

 

7.030.000,00 TL

 

 

 

 

210.900,00 TL

 

 

 

 

08.04.2021

10:30:00

TOKAT REŞADİYE OSMANİYE MAHALLESİ 158 27 789.86 1/1 TAM Bitişik Nizam Ticari / Konut 5 Kat

 

 

1-İhale 08.04.2021 Tarihinde Perşembe günü yukarıda belirtilen saatlerde, Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda   yapılacaktır.

2- Geçici Teminat Muhammen bedel üzerinden %3  oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır. İhaleye iştirak etmek isteyenler, 07.04.2021 Tarih mesai bitimine  kadar geçici teminatlarını belediyemiz muhasebe servisine yatırmak zorundadırlar.

3-İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler  ve diğer masrafları yükleniciye  aittir.

4-Osmaniye Mahallesi Arsa satış ihalesine katılabilmek için;

a)Teklif Mektubu (şartname eklerinde örneği mevcuttur)

   b)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

c)Taşınmaz Malı Yerinde Görme Tutanağı

   d)Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

e)Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu

f)Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

g)Gerçek kişiler için İkametgah Belgesi (Nüfus müdürlüğünden)

h)Gerçek kişiler için vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,

ı)Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

j)Şartname alındı makbuzu.

5-İhaleye ait şartname  Belediyemiz  Muhasebesinden 2.000,00 TL makbuz  karşılığında temin edilir.

 

6- İş yeri görme ve kabul tutanağını  imzalayıp Belediyemize ibraz etmek

İlanen Duyurulur.

                                                                                              Reşadiye Belediye Başkanlığı

13310cookie-checkREŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.