REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

        Reşadiye Belediyesine  ait;  Aşağıda yazılı taşınmazın   18/06/2021      Tarihinde Cuma günü saat   11:00 de 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesine göre açık artırma  usulü ile  Reşadiye Belediyesi meclis toplantı  salonunda  Encümen huzurunda   ihale ile    satışı  yapılacaktır.

TAŞINMAZLARIN:

 

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ ADA/PARSEL CİNSİ BG.BL.NO MUHAMMEN BEDELİ
TOKAT REŞADİYE OSMANİYE 165/22 İŞ YERİ 29 31.960.00 TL (KADV DAHİL)
ARSA PAYI KAT NO GEÇİCİ TEMİNAT(%3) İHALE TARİHİ GÜNÜ İHALE SAATİ  
16/1500

 

3 958.80 TL 18/06/2021 CUMA 11:00  

 

1-Yukarıda özelikleri belirtilen Reşadiye Belediye Başkanlığı adına  tapuda  kayıtlı taşınmaz

mallar,  2886 sayılı DİK nun 35/C .maddesi gereği açık teklif usulü  ile satılacaktır.

İhale uhdesinde  kalan kişi ihale bedelini peşin ödeyecektir

2– Geçici teminat  muammen  bedel üzerinden %3  tür.

Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 dır.

3-İhaleler  18/06/2021   Tarihinde Cuma günü   yukarıda belirtilen  saatlerde  Belediye

Toplantı Salonunda  Encümen huzurunda yapılacaktır.

4– Satış ile  ilgili   Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 50,00 TL  karşılığında

temin edilir.

5-İhaleye katılmak isteyen istekliler İhale  ile ilgili geçici teminatını 17/06/2021 tarihi mesai

bitimine kadar yatırarak ihale saatinden önce makbuzunu  ibraz etmek zorundadır.

6- İhaleye katılabilmek için;

 

İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler

6-1-GERÇEK KİŞİLERDEN

6-1-1- Kanuni ikametgah belgesi

6-1-2- Nüfus cüzdanı örneği

6-1-3- Noter onaylı imza sirküleri

6-1-4- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

6-1-5- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

6-1-6- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu.

6-1-7– Katılımcılar ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olan vergi ve SGK borcu yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

6-1-8- Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

6-1-9- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ayrıca ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı(hafif suçlar hariç) olmadığına dair belge getirmek. Getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

RESADIYE BELEDIYE BASKANLIGINDAN ILAN (2)

13940cookie-checkREŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.