REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

 Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen   iş yerlerinin 10 yıllığına kiralaması için, 2886 sayılı kanunun 35/c maddesi gereğince açık teklif usulü ile kira ve  ihalesi yapılacaktır.

İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT   İHALE TARİH SAATİ
Reşadiye Çermik 131 14 İş yeri 9.000,00 2.700,00 02.06.2020 11:00
Reşadiye Osmaniye 196 22 İş yeri 3.000,00 900,00 02.06.2020 11:30
  • İhale 02.06.2020 Tarihinde Salı günü  yukarıda belirtilen Saatlerde  Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
  • Geçici Teminat 10 yıllık Muhammen bedel üzerinden %3 oranında alınacaktır. Kesin teminat ihale bedeli üzerinden %6 oranında alınacaktır.
  • İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale tarihinden bir gün önce 01.06.2020 tarihinde mesai bitimine kadar geçici teminatını belediyemiz tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer tüm masrafları yükleniciye aittir.
  • Kiralama ihale süresi 10 Yıldır..
  • Kiralama ihalesi 1 yıllık ihale bedeli üzerinden  peşin alınacaktır.
  • Kiralama ihalesine ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 100,00 TL makbuz karşılığında temin edilir

 

İş yeri Kiralama   İhalesine  katılabilme Şartları

a)Kanuni ikametgâh sahibi olmak ,Türkiye’de tebligat için adres göstermek,

 

b)Geçici teminatı ve şart name alındı belgesini yatırarak belediye idaresine ibraz etmek,

 

c)Nüfus kayıt örneği ibraz etmek,

 

d)Belediyemiz muhasebe servisinden, borcu yoktur belgelerini ibraz etmek,

 

e)Başkası adına ihaleye katılacakların noter onaylı vekâletnamelerini ibraz etmeleri zorunludur.

 

 

İlanen Duyurulur                                                                    Reşadiye Belediye Başkanlığı

9990cookie-checkREŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.