Temmuz Meclis Gündem ve Kararları 2020

 

T.C.

R E Ş A D İ Y E

BELEDİYE MECLİSİ

 

TOPLANTI DÖNEMİ     : 2020

TOPLANTI                       : 7

BİRLEŞİM                        : 1

OTURUM                           : 1

Açılış Saati : 14 00   02.07.2020 Perşembe

                                                                                                                   

 GÜNDEM               .

1-Yoklama- Açılış

2-Belediyemiz İlave Revizyon Plan Notlarının Görüşülmesi

3-Yağmursuyu Bağlantılarının İptal Edilmesinin Görüşülmesi

4-İmar Komisyonundan Gelen Orhan GÜVEN’ e Ait Raporun Görüşülmesi

5-İmar Komisyonundan Gelen Akçakolay Mahallesi 233 Ada 5-6-7-9-10 Nolu Parsellere  Ait Raporun Görüşülmesi

6-İmar Komisyonundan Gelen Osmaniye Mahallesi 153 Ada 125 İle 139 Nolu Parsellere Ait Raporun Görüşülmesi

TEMMUZ   AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ İLANI

 

Belediyemiz Meclisi, Başkan Mustafa YILMAZ ’ın  daveti üzerine 02.07.2020  tarihinde  saat 14oo’de Belediye Başkanı Makam Odasında toplandı.

Yapılan yoklamada 10 üyeli meclisimizin tam olduğu görüldü. Hazrun cetveline imzaları attırıldı.

Temmuz Ayı Toplantısı Meclis Başkanı Mustafa YILMAZ’ ın açılış konuşması yapması ile başladı.

Gündem dışı 3 adet konunun gündeme alınması uygun  görüldü.

Gündemin 2 nci maddesinde   Belediyemiz İlave Revizyon Plan notlarında güncelleme yapılması için, incelemek ve rapor edilmek üzere imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3 ncü maddesinde bulunan İlçemizdeki alt yapı çalışmaları kapsamında yapılan yağmur suları kanalizasyon hattına bağlanmış buda  kanalizasyon hattına ve yapılacak atık su arıtma tesisine fazladan yük verdiğinden, kanalizasyon hattına bağlanmış olan yağmur sularının iptal edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4 ncü maddesinde bulunan  Orhan GÜVEN’ e  ait   İlçenin Kurtuluş Mahallesinde bulunan 189 ada 100 nolu parselin 5 kata çıkartılması talebi, komşu yapı nizamları göz önünde bulundurularak,  ilçemizde yapılacak olan ilave revizyon imar planı ve plan hükümleriyle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5 nci maddesinde bulunan  İlçenin Akçakolay Mahallesinde bulunan 233 ada 5-6-7-9-10 nolu  parsellerin imar planına alınması talebinin ilçemizde yapılacak olan ilave revizyon imar planı ve plan hükümleriyle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6 ncı maddesinde bulunan  İlçenin Osmaniye Mahallesinde bulunan 153 ada 125 ile 139 nolu  parsellerin  imar plan değişikliği talebinin ilçemizde yapılacak olan ilave revizyon imar planı ve plan hükümleriyle birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7 nci maddesinde  Belediyemiz Evlendirme Memurluğunda nikah akitleri yapılacak çiftlere verilecek evlendirme cüzdanı ücreti meclisimizce görüşüldü. Buna göre;

1-Evlendirme Cüzdanı Ücreti          150,00 TL.

Olmasına meclisimizce  oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 8 nci maddesinde bulunan  İlçemiz otogarında bulunan S.S.4 nolu Lüks Reşadiye Seyahat Servis Motorlu  Taşıyıcılar Kooperatifi ve S.S.5 Nolu Reşadiye Ekspres Yolcu Taşımacılığı Kooperatifleri  Temmuz ayından itibaren Aralık 2020 tarihi dahil olmak üzere minibüs çıkış ücretlerinin aylık 450,00 TL. si olmasına, 9 kabul, 1 red ( Yusuf ARSLAN )  oy çoğunluğu ile karar verildi.

Gündemin 9 ncu maddesinde bulunan  Mücahit ÇAKIR’ a ait İlçenin Kurtuluş mahallesi 190 ada 3 nolu parselin 2 yola cepheli olduğu,  parsellerin güney tarafından 5 mt çekme yapacağını kuzey tarafındaki yoldan 3 mt çekme yapma talebini incelemek ve meclisimize rapor edilmek üzere Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

Temmuz Ayı Toplantısına ait gündem ve gündem dışı konular bittiğinden, Temmuz  ayı Meclis Toplantısının kapatılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10660cookie-checkTemmuz Meclis Gündem ve Kararları 2020

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.