REŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen  Belediyemiz ait Kurtuluş Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı üzerinde bulunan Taksi durağı  2886 sayılı Kanunun 35/C Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  kiraya verilecektir.

 

 

 

İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA PARSEL Alan m2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT   İHALE TARİH SAATİ
Tokat Reşadiye Kurtuluş 197 42 17 9.600,00 TL 288.00 TL 18.06.2021 11.30

 

  • Kurtuluş Mahallesi Alparslan Türkeş Parkı üzerinde bulunan Taksi durağı 2886 sayılı Kanunun 35/C Maddesine kiralama ihalesi 18.06.2021 Tarihinde  Cuma günü ve Saat 11:30 de Belediye Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
  • Geçici teminat 17.06.2021 tarihin Perşembe günü mesai saati bitimine kadar yatırılacaktır.
  • İhaleye iştirak etmek isteyenler, ihale saatine kadar geçici teminatını belediyemiz tarafından verilecek Banka Hesap Numaralarına veya tahsilat servisine yatırmak zorundadırlar.
  • İhaleye katılacak isteklilerin 2 yıllık toplam muhammen bedel tutarında %3’ü oranında geçici teminat yatıracaktır.
  • Kesinleşen ihale kararı tebliğ edildikten sonra ihalenin rakamsal değeri olan 2 yıllık kira bedelinin  % 6’sı oranında kesin teminatı idareye verecektir.
  • İhaleden doğacak tüm harç, vergi, resimler ve diğer masrafları yükleniciye aittir.
  • Kira süresi 2 Yıldır..
  • Kira bedeli 2 yıllık ihale bedeli üzerinden peşin alınacaktır.
  • İhaleye ait şartname Belediyemiz Muhasebesinden 50.00 TL makbuz karşılığında temin edilir
  • İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler

 

10-1-GERÇEK KİŞİLERDEN

10-1-1- Kanuni ikametgah belgesi

10-1-2- Nüfus cüzdanı örneği

10-1-3- Noter onaylı imza sirküleri

10-1-4- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ile vekalet edene ait imza sirküleri

10-1-5- İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz

10-1-6- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu.

10-1-7– Katılımcılar ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olan vergi ve SGK borcu yoktur belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

10-1-8- Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

10-1-9 İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ayrıca ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı(hafif suçlar hariç) olmadığına dair belge getirmek. Getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

 

 

10-2-TÜZEL KİŞİLERDEN İSTENİLECEK BELGELER

10-2-1- Tüzel kişiliğin ortak ve faaliyet alanlarını gösteren ticaret sicil gazetesi

10-2-2- Noter onaylı imza sirküleri ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge

10-2-3- İhale geçici teminatının yatırılmış olduğu banka dekontu veya makbuzu

10-2-4- İhale dokümanının satın alındığına dair belge

10-2-5- Temsil durumunda noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri

10-2-6- Katılımcılar ihale tarihinden en fazla  15 gün önce alınmış olan vergi ve SGK borcu yoktur, belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

10-2-7- Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge

            10-2-8- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. Ayrıca ihale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınarak adli sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu cumhuriyet savcılığından sabıka kaydı (hafif suçlar hariç) olmadığına dair belge getirmek. Getirmediği takdirde yüz kızartıcı suçu olduğu kabul edilerek ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

Ihale Ilani 18.06.2021 cuma

 

13980cookie-checkREŞADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

ALO 153

Talep, öneri ve sorunlarınız için hizmetinizdeyiz. Lütfen ALO 153 hattını arayarak bizimle iletişime geçin.

süper uygulama Web Tasarım ve Kodlama F5 Tasarım. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz içerik ve görsel paylaşımı yasaktır.